Geef werkenden alle toegang tot bijscholing

Adviseurs Europese Commissie pleiten voor inclusief beleid bij leven lang ontwikkelen

Nieuws | door Tim Cardol
7 januari 2019 | De Europese lidstaten moeten werk maken van bijscholing nu automatisering de arbeidsmarkt verandert. Dat stelt een adviescommissie van de Europese Commissie in een onlangs verschenen rapport.
Foto: ICAPlants

Technologische en economische ontwikkelingen zorgen er voor de positie van werknemers onder druk komt te staan. Het kan volgens de European Group on Ethics and New Technologies (EGE) niet enkel de verantwoordelijkheid van de werknemer zelf zijn om te zorgen voor bijscholing als de arbeidsmarkt daar om vraagt. Onderwijsinstellingen moeten dringend ingrijpen om deze ontwikkelen bij te benen.

Future of work, future of society

In het rapport van de commissie die werkt in opdracht van de Europese Commissies wordt geschetst welke ontwikkelingen ten grondslag liggen aan de veranderende arbeidsmarkt en de kwetsbare positie van werknemers. Naast digitalisering, worden ook globalisering en een veranderende demografie aangewezen als belangrijke factoren die de noodzaak voor LLL vergroten.

Deze factoren zijn volgens de commissie “de meest significante krachten die de aard en rol van werk transformeren. Het herkenbare concept van wat een baan is: wat werk is en hoe de werkplek er uitziet, wordt direct beïnvloed door deze megatrends.” Die ontwikkeling noopt Europa tot herbezinning. “We moeten opnieuw nadenken over traditionele concepten als werk, kapitaal, identiteit, rechtvaardigheid, solidariteit, sociale zekerheid en de relatie tussen deze concepten.”

Gerechtigheid vraagt om investeringen

In het rapport gaat veel aandacht uit naar bijscholing van de bestaande werknemers in de samenleving. Volgens het rapport is het van vitaal belang dat werknemers ook gedurende hun carrière opnieuw getraind worden om de veranderingen in het werk te blijven bijbenen. Aanpassingen aan onderwijssystemen zijn nodig, maar moeten volgens de commissie niet gezien worden als wondermiddel.

Belangrijk als het gaat om bijscholing is het dat iedereen daarin meekomt. “Gerechtigheid vraagt om investeringen in onderwijs in de breedste zin zodat ook niet digitaal geletterden worden meegenomen.” Volgens de commissie vraagt het vormgeven van de toekomst van werk om een collectieve inspanning van individuen en overheden. Dat moet gedragen worden door “het idee dat ieder persoon – of zij nu wel of geen werk heeft – de kans moet hebben om een waardig leven te leiden en zijn of haar capaciteiten te ontwikkelen.”

Die nadruk op een collectieve verantwoordelijkheid voor leven lang ontwikkelen werd onlangs ook al benadrukt door Anja Oskamp (Open Universiteit). De rector stelde bij haar afscheid in gesprek met ScienceGuide dat het te kort door de bocht is om de verantwoordelijkheid hiervoor enkel bij werkgevers en individuen te leggen. “Veel mensen komen gewoon niet toe aan bijscholing en dat is vaak om hele valide redenen.”

Hoe veelomvattend moet bijscholing zijn?

EGE roept de Europese Commissie en haar lidstaten daarom op om te komen tot een fundamentele herziening van hoe we kijken naar banen en werk. Daarbij moet zorg gedragen worden voor het verminderen van inkomensongelijkheid. “Werkenden moeten toegang tot doorlopend onderwijs en trainingsmogelijkheden hebben, ongeacht de arbeidsstatus.”

Het valt volgens de auteurs van het rapport te verwachten dat de arbeidsloopbanen er door technologische ontwikkelingen de komende jaren heel anders uit gaan zien. Dat betekent dat onderwijscurricula zich meer op die toekomst en het aanpassen daaraan moeten richten. “Curricula op alle onderwijsniveaus moeten zo ontwikkeld worden dat er een balans is tussen op disciplines gebaseerde kennis en het waarde-gedreven leren van competenties als kritisch denken, communicatie en samenwerking.”


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
«

ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.

Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan

OK