• A
 • A
 • KNAW-lid hoogste EU-rechter

  - Geboren in Praag, hoogleraar in Utrecht en lid van de KNAW. Sacha Prechal wordt nu voorgedragen als rechter van het hoogste EU-Hof.

  Sacha Prechal is voorgedragen als de nieuwe Nederlandse rechter aan het Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg. Dit Hof is de hoogste rechterlijke instantie in EU-aangelegenheden.

  Zij noemt zichzelf "gefascineerd door de 'lasnaad' tussen Europese en nationale wetgeving en rechtspraak." Haar onderzoeksbelangstelling ligt dan ook op uiteenlopende aspecten van de wisselwerking tussen het Europese, het nationale recht en soms ook het internationale recht. Daarnaast verricht zij ook onderzoek naar de interactie tussen het Europese institutionele recht en het Europese materiƫle recht, de constitutionele processen in Europa, inclusief mensenrechtenbescherming, vraagstukken van rechtsbescherming en rechtspleging, en het gelijke behandelingsrecht.

  Sacha Prechal heeft van 1977 tot 1983 rechten gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen, met als afstudeerrichting Nederlands staats- en bestuursrecht en internationaal recht. Daarna werkte zij achtereenvolgens bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Maastricht, als referendaris bij het Hof van Justitie van de EG en bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam, waar zij ook in 1995 promoveerde (cum laude).

  Vanaf maart 1995 tot december 2003 werkte zij als hoogleraar Europees recht aan de Universiteit van Tilburg. Sinds december 2003 is Sacha Prechal verbonden als hoogleraar Europees recht aan het Europa Instituut van de Universiteit Utrecht.
  Sacha Prechal verzorgt onderwijs aan de universiteit voor verschillende bachelor- en mastervakken op het gebied van internationaal en Europees recht.

  Daarnaast geeft zij regelmatig gastcolleges of andere 'spreekbeurten' in het binnen- en buitenland, zoals in Turijn, Parijs, Praag, Kopenhagen, Luxemburg, Londen, Florence, Pecs, Warschau, Lund, Rijeka, Helsinki, Evora, Hull, Malta en Stockholm.

  In 2008 is Sacha Prechal benoemd tot lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.