• A
  • A
  • 40 miljoen voor jonge onderzoekers

    - NWO heeft aan 161 jonge, recent gepromoveerde onderzoekers een Veni-subsidie toegekend. Dit is het hoogste aantal Veni-onderzoekers dat NWO ooit in één ronde heeft gefinancierd. Onder het jonge talent dat zo 250.000 euro subsidie krijgt toegewezen, zijn 67 vrouwen.

    De Veni-subsidie uit de Vernieuwingsimpuls van NWO is één van de meest prestigieuze subsidies voor jonge onderzoekers en geldt als een belangrijke stap in een wetenschappelijke carrière. Elke onderzoeker krijgt 250.000 euro. Met deze subsidie kunnen de jonge talenten gedurende een periode van drie jaar onderzoek doen.

    161 is het hoogste aantal Veni-onderzoekers dat NWO ooit in één ronde heeft gefinancierd. Echter, het percentage van onderzoekers aan wie NWO in deze ronde een subsidie kon toewijzen is slechts 16. Dit is het laagste honoreringspercentage tot nu toe in de Vernieuwingsimpuls van NWO. Voornaamste oorzaak is het gestegen aantal aanvragen. Vorig jaar dienden nog 809 onderzoekers een aanvraag in, dit jaar ontving NWO 982 aanvragen. NWO moet, ondanks het gestegen budget voor de Vernieuwingsimpuls, kwalitatief goede aanvragen toch te vaak afwijzen.

    De volledige lijst met de gehonoreerde projecten en een indicatieve titel van het onderzoeksproject vindt u op http://www.nwo.nl/nwohome.nsf/pages/NWOP_8ASM95