• A
 • A
 • Utrecht en Eindhoven samen

  - De UU en de TU/e gaan de handen ineen slaan. "Dat is ook een antwoord op Veerman," zegt collegevoorzitter Yvonne van Rooy tegen ScienceGuide. "Door de technologische kracht van de TU/e te verbinden aan het sterke onderzoek van de UU en het UMC op het gebied van de life sciences en duurzaamheid, vormen we samen een unieke combinatie."

  De twee instellingen kennen een reeks thema's die voor hen beide van grote strategische betekenis zijn. Gelet op hun onderscheiden profiel zal een samenwerking op die terreinen beide versterken, zo is het uitgangspunt van de colleges van bestuur.

  Op de nieuwjaarsreceptie van de UU maakte Yvonne van Rooy het samengaan vandaag bekend, een nieuw feit voor haar universiteit die dit jaar zijn 375-jarig bestaan viert. "Door de technologische kracht van de TU/e te verbinden aan het sterke onderzoek van de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht op het gebied van de life sciences en duurzaamheid, vormen we samen een unieke combinatie. Dat biedt fantastische mogelijkheden voor onze onderzoekers, studenten, alsook het bedrijfsleven."

  Werving Europese middelen

  Onderwerpen van strategische samenwerking zijn onder meer onderzoek en innovatie ten aanzien van duurzame energie, medische beeldverwerking, klimaatonderzoek, biomedisch onderzoek, stamcellen en regeneratieve geneeskunde. De beide instellingen kennen ook een sterke internationale reputatie en samenwerkingsverbanden. Deze zijn eveneens een belangrijke factor in de uitbouw van de nieuwe samenwerking, want een sterker gezamenlijk optrekken vergroot de kansen op verwerving van Europese middelen voor onderzoek en R&D.

  De partners -waarbij ook het UMC behoort- investeren in gezamenlijk onderzoek, zullen deeltijdaanstellingen over en weer van hoogleraren realiseren en bieden al hun studenten toegang tot hun onderwijs. Ook zal gezamenlijk een nieuwe masteropleiding op het gebied van biomedische technologie worden ontwikkeld.