Branchecode HBO over governance

Nieuws | de redactie
30 januari 2006 |

De HBO-raad heeft een branchecode voor hogescholen vastgesteld, die bindend is voor alle leden. Hiermee zijn de regels bepaald over goed bestuur en toezicht en op welke wijze zij aan hun stakeholders inhoud geven aan onderwijs en onderzoek, bijvoorbeeld over de openheid over salarissen van bestuurders, een belangrijk actueel deel van de code. Vanaf 2006 wordt in de jaarverslagen van de hogescholen verplicht informatie gegeven over de hoogte en de structuur van het salaris van de individuele leden van het college van bestuur. Doekle Terpstra, voorzitter van de HBO-raad zegt hierover: “Je bent een publieke instelling en het gaat om gemeenschapsgeld. Openheid over wat de voorzitter van het bestuur verdient valt daar ook onder”.
Bij de naleving van de code is afgesproken om een platform van toezichthouders op te richten. Dit gaat een belangrijke rol bij de evaluatie van de code en de bezoldiging van de bestuurders spelen. Met de code wil de HBO-raad tevens laten zien dat de brancheafspraken adequaat zijn en aanvullende wet- en regelgeving over verantwoording en honorering overbodige regeldruk inhoudt.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK