Handel kent nog geen global village

Nieuws | de redactie
15 februari 2006 |

Van een ‘global village’ is nog lang geen sprake, blijkt uit het promotieonderzoek van VU- onderzoeker Gert-Jan Linders naar de invloed van handelsbelemmeringen op patronen van internationale handel. Hij vond dat – naast traditionele factoren als geografische afstand – ook institutionele en culturele factoren een belangrijke rol spelen. Dalende transport- en communicatiekosten en handelsliberalisering hebben een sterke groei van de wereldhandel mogelijk gemaakt. Maar de geografische afstand tussen landen blijft een belangrijke beperkende factor voor handel en is zelfs over de tijd in belang toegenomen.

Ook de effectiviteit van nationale wet- en regelgeving beïnvloedt bilaterale handelsstromen sterk. Als bijvoorbeeld het justitiële systeem of de overheidsregulering slecht werkt, belemmert dit de internationale handel. Naarmate de verschillen in institutionele kwaliteit tussen landen toenemen, neemt bovendien de bilaterale handel af. Onbekendheid met buitenlandse markten, bijvoorbeeld door taalverschillen en geografische afstand, leidt tot minder bilaterale handel. Opmerkelijk genoeg gaat een groter verschil in culturele waarden en normen tussen landen juist samen met meer handel. Nader onderzoek moet uitwijzen hoe dit verschil te verklaren is.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK