Onderzoek lector naar ‘hbo-jurist’

Nieuws | de redactie
14 februari 2006 |

HU-lector Eric van de Luytgaarde heeft onderzoek gedaan naar de acceptatie van hbo-recht afgestudeerden in het relevante beroepenveld. Zijn conclusie wijst er onder meer op, dat deze “zeker zijn eigen arbeidsveld zal moeten gaan bevechten. De HBO-rechten student droomt bij aanvang van zijn studie van een plaats in de advocatuur of een essentiele adviseursfunctie bij een overheidsinstellingen. Mijns inziens is die droom te zeer gebaseerd op het beeld van de academische jurist.”

Hun éigen droom zou veel meer moeten gaan over “het gebied van de vermenselijking van het recht. In die zin moet de HBO student die zich met recht bezighoudt zich realiseren dat hij veel meer hulpverlener dan jurist wordt. En van hulpverleners wordt veel gevraagd aan sociale, communicatieve en emotionele intelligentie.” U vindt het volledige verhaal over dit onderzoek van Van de Luytgaarde op de nieuwe ScienceGuide-pagina Kenniscirculatie , in de rubriek ‘lectoraten in praktijk’.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK