Revolutie in de chemie

Nieuws | de redactie
13 februari 2006 |

‘Groene chemie’ ligt volgens prof.dr. Volker Hessel binnen handbereik. Hessel houdt heden zijn intreerede aan de TU/e. De chemische industrie richt zich steeds meer op het ontwikkelen en toepassen van moderne reactorconcepten en procesapparatuur gebaseerd op microsysteemtechnologie. Hiermee kan een doorbraak worden bereikt in het realiseren van duurzame en schone chemische producten en processen met optimaal grondstoffengebruik, minimale milieubelasting, en minimaal energieverbruik.
Deze ‘groene’ productie van chemische stoffen zal in toenemende mate gerealiseerd gaan worden in kleinere, compacte en efficiënte productie-eenheden, ondermeer door het toepassen van microfabricagetechnieken. Onlangs is bijvoorbeeld gebleken dat opschaling van microreactorsystemen concrete mogelijkheden biedt voor grootschalige, schone productie van chemicaliën. Prof. Hessel zal aan de TU Eindhoven, in samenwerking met de onderzoeksgroep van prof.dr.ir. Jaap C. Schouten, op dit gebied ook nieuwe projecten in gang zetten. Ontwikkelingen op het gebied van robotica, procesregeling, sensoren, en on-line analysetechnieken, bieden daarbij steeds meer de mogelijkheid tot het ontwerpen van volledig geïntegreerde procesapparatuur en productiesystemen.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK