“Stel debat over leerrechten uit”

Nieuws | de redactie
13 maart 2006 |

De samenhang in het HO- beleid roept bij de studenten vragen op. ISO-voorzitter Evelien van Roemburg vreest dat de behandeling van de nieuwe wet HOO door het vertrek van Rutte in het gedrang komt: “Rutte is nu met twee wetgevingstrajecten bezig, namelijk dat van leerrechten, dat nu al wordt behandeld, en de WHOO, die pas dit najaar naar de Kamer zal gaan. Als Rutte in mei al opstapt, betekent dat de leerrechten nog wel behandeld worden, maar dat de nieuwe wet in de koelkast wordt gezet. De nieuwe wet ligt namelijk politiek gevoelig, het is nog lang niet klaar. Een nieuwe staatssecretaris zal zijn of haar handen daar niet te snel aan willen branden.”

Van Roemburg noemt dit “heel slecht voor de student.” Veel randvoorwaarden die nodig zijn om leerrechten een succes te maken staan in de nieuwe wet, zo betoogt zij. “Meer keuzemogelijkheden voor studenten, meer studiekeuzeinformatie en hoe instellingen daaraan moeten voldoen. Ook hoe de mobiliteit onder studenten moet worden vergroot, onder meer door de meeneembaarheid van studiepunten. Leerrechten gaan ervan uit dat studenten snel studeren, maar dan moeten de mogelijkheden wel optimaal zijn, en dat wordt pas geregeld in de nieuwe wet. Dus als de leerrechten erdoor komen, maar de nieuwe wet níet, dan hebben studenten al het slechte van leerrechten maar niet het goede dat de nieuwe wet beoogt. Daarom willen wij dat het debat over de leerrechten wordt uitgesteld en dat zowel de nieuwe wet als de leerrechten pas in 2009 worden ingevoerd. Dan is er namelijk meer tijd voor echt goede discussie over de implementatie van de nieuwe wet”.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK