Betrokken medewerker levert concurrentievoordeel op

Nieuws | de redactie
16 juni 2006 | Investeren in opleiding en ontwikkeling van werknemers loont. Het vergroot de betrokkenheid bij hun bedrijf en kan tot concurrentievoordeel voor hun werkgever leiden. Dit blijkt uit onderzoek van de Universiteit Twente. Investeren in de opleiding en ontwikkeling van werknemers brengt risico’s met zich mee. Het kost geld en de kans bestaat dat een werknemer de organisatie verlaat voordat de investeringen zich hebben terugbetaald. Om dit te voorkomen moeten organisaties de affectieve betrokkenheid van medewerkers zien te vergroten.

Want een grote affectieve betrokkenheid leidt uiteindelijk tot concurrentievoordeel, aldus promovendus Cor de Man, hoofd commerciële zaken en marketing bij BSW Bedrijven Breda.

De Man stelt dat het belangrijk is om in alle deelgebieden van de organisatie net wat slimmer en beter te werken dan de concurrent. Idealiter is een organisatie dan ook een samenhangend geheel van affectief betrokken werknemers dat tot doel heeft de klanten optimaal te bedienen, en dat bovendien sneller, beter en goedkoper te doen dan de concurrentie.

Een grotere betrokkenheid van werknemers kan onder andere worden bereikt door opleidingen en trainingen beter aan te laten sluiten op het ontwikkelvermogen van de werknemer. Ook beïnvloeden nevenzaken (locatie, sfeer, samenstelling van de groep) het beeld dat de werknemer van de organisatie heeft en stimuleren deze nevenzaken het versterken van contacten met collega’s.

Uit De Mans promotieonderzoek komt naar voren, dat organisaties die al vroeg in de arbeidsrelatie met hun medewerkers afspraken maken en nakomen, een stevigere betrokkenheid tussen medewerker en organisatie ontwikkelen. Organisaties wordt dus aangeraden om de verwachtingen van de werknemer voor en tijdens de beginperiode van de arbeidsrelatie goed te managen, waarbij het beter is meer te doen dan te beloven.

Verder benadrukt De Man de noodzaak om nauwkeurigheid en vertrouwelijkheid in acht te nemen bij het onderzoeken van het ontwikkelvermogen van een werknemer. Door de huidige trends waarin organisaties op grote schaal samenwerkingsverbanden en fusies aangaan, zou de werknemer met een ‘zwakker’ ontwikkelvermogen ‘buiten het bedrijf’ kunnen komen te staan.

Wordt die nauwkeurigheid en vertrouwelijkheid niet in acht genomen, kan het beeld dat werknemers van hun organisatie hebben negatief worden beïnvloed. Hun betrokkenheid neemt dan af en kan leiden tot een mindere prestatie van de organisatie.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK