Nederland wil sterkere positie in Europese ruimtevaart

Nieuws | de redactie
5 juli 2006 | Het kabinet heeft in de Voorjaarsnota besloten de middelen voor ruimtevaart structureel te verhogen. Met ingang van 2008 is er 20 miljoen euro extra beschikbaar. In 2006 en 2007 is ook extra budget beschikbaar, respectievelijk 10 en 15 miljoen euro.

De Vierde Statusrapportage Ruimtevaart is daartoe naar de Kamer gestuurd. Hierin wordt de stand van zaken in het Europese en Nederlandse ruimtevaartbeleid en het Actieplan Ruimtevaart gepresenteerd. De structurele verhoging van het budget dient volgens EZ primair voor de versterking van de Nederlandse positie in het European Space Agency (ESA). Het extra budget voor 2006 wordt volgens Brinkhorst gebruikt voor het ophogen van de Nederlandse inschrijvingen in een aantal ESA-programma’s en voor de nationale component in het ruimtevaartbeleid. Ook de structurele verhoging van het budget in 2008 wordt gebruikt om de Nederlandse positie in de ESA te versterken.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK