Van Ardenne heft adviesraad op

Nieuws | de redactie
28 juli 2006 | De wetenschappelijke adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking (RAWOO) wordt opgeheven. Reden: het onderzoek van de raad is te weinig interactief. "Ontwikkelingssamenwerking anno nu vereist een geïntegreerd kennisbeleid, vormgegeven door middel van veelvoudige interacties met een breed scala van kennisdragers in zowel wetenschap, beleid als praktijk", zo schrijft minister Van Ardenne aan de Tweede Kamer.

Zij wil meer op “flexibele en vraaggestuurde wijze” invulling geven aan de actuele behoeften op het gebied van kennis in het kader van ontwikkelingssamenwerking.   En daarom heeft “een geïnstitutionaliseerde adviseringsstructuur als de huidige RAWOO in deze context niet langer een meerwaarde”.

Het Kamerlid Ferrier (CDA) pleit voor behoud van de onafhankelijke adviesfunctie van de RAWOO, met name ook omdat de “stem van de Zuidelijke landen” in de adviezen van de raad zo duidelijk doorklonken. Maar Van Ardenne vindt dat het ministerie voldoende mogelijkheden heeft die geluiden op andere manieren op te pikken. “In de praktijk van ontwikkelingssamenwerking gaat het ten principale om vele en diverse vormen van samenwerking tussen ambtenaren, kennisinstellingen, beleidsmakers, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven, in zowel Noord als Zuid. Die samenwerkingsverbanden kunnen gezien worden als even zovele leerprocessen, waarin de stem van Zuidelijke partners doorklinkt en die, via effectief kennismanagement, hun doorwerking hebben in het beleid”.«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK