CDA-program zet wet HOO opzij, collegegeld omhoog

Nieuws | de redactie
17 augustus 2006 | Het CDA pleit voor een maatschappelijke investeringsagenda, ‘innovatiever, schoner, duurzamer’. Het verkiezingsprogramma stelt daarom dat de partij ‘af wil van hun zesjescultuur’ in het onderwijs en de governance van het HO in een statuut van de sector zélf wil doen vastleggen. Dit lijkt op een fundamentele herziening van de wet HOO, nog voor deze behandeld is.De leerrechten koppelt het CDA-program aan de levensloopregeling nieuwe stijl. Daarmee worden leven lang leren en hogere studierendementen gestimuleerd. Collegegelden ‘gaan omhoog en hogescholen en universiteiten mogen daarenboven meer of minder collegegeld vragen. Wie snel studeert, mag leerrechten later gebruiken’. Het CDA is voor ‘een gereguleerd open bestel’, waarin een fusietoets bestuurlijke schaalvergroting normeert aan de voorkoming van monopolieposities in het onderwijsaanbod.

Innovatie in en door het onderwijs wordt gestimuleerd, onder meer door vrijstelling van inspectietoezicht gedurende vijf jaar. Voor instellingen die de zaak op orde hebben en meer armslag willen voor nieuwe onderwijsinitiatieven. Ook de innovatie in den brede krijgt veel nadruk. Toegepast onderzoek en de kenniscirculatie vanuit het HBO worden sterk gesteund. ‘Het aandeel van scholing in de economie moet toenemen’, een indicatie dat de KIQ omhoog moet. Docenten moeten ook via salariëring meer waardering krijgen en schaal 12 moet (weer) bereikbaar zijn voor hen die goed presteren. Wie na 65 wil doorwerken krijgt de gelegenheid met behoud van AOW.

Het innovatieplatform behoudt zijn taak en moet de bestaande adviesstructuren rond R&D, innovatie en industriebeleid ‘gaan integreren’ om overlap tegen te gaan. Het universitair onderzoek moet beter samenwerken, strategische oriëntaties en focus en massa gaan opbrengen. Innovatievouchers voor het MKB en kenniscentra van MKB, WO en HBO worden doorgezet. De WBSO wordt uitgebreid en gerichter ingezet op startende innovatoren.

Een zeer zwaar accent zet het CDA-program op duurzame energie en een slimmere overheid als R&D en innovatieprioriteiten. Onderzoek naar Concentrated Sun Power wordt uitgevoerd en CO2 opslag en groene energie-innovatie worden aangemerkt als een groeimarkt voor de economie waarin Nederland tot de wereldtop kan behoren. Ondernemersschap moet een keuzevak worden van VMBO tot en met het WO. Kennismigranten en studenten van buiten ons land zullen makkelijker toegelaten moeten gaan worden.

‘Het georganiseerde overheidswantrouwen is Nederland moe’, stelt het CDA. Een high trust benadering moet ook de blijvende verdubbelingen van controles door ZBO’s, overheden en toezichthouders helpen opruimen.

Nog enkele andere opmerkelijke aspecten van het CDA-program zijn:

–           Een minister voor de mobiliteit en infrastructuur in de Randstad,

–            Een structureel overschot van 1 procent op de rijksbegroting voor een versnelde aflossing van de staatsschuld,

–            Meer mensen blijven langer gezond en in het arbeidsproces waardoor de zorgkosten en vergrijzingskosten solidair gefinancierd kunnen worden zonder ingrepen in de AOW.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK