Kennisgift niet beloond

Nieuws | de redactie
14 augustus 2006 | Het kabinet voelt er weinig voor om giften voor wetenschappelijk onderwijs en onderzoek fiscaal gunstiger te belonen. Voorstellen van het Innovatieplatform in die richting zijn afgewezen, zo blijkt uit een brief van OCW aan de Tweede Kamer. Een onthutste Sylvester Eijffinger zegt: "Bij de voorbereidende besprekingen zijn topwetenschappers als de fiscalist Stevens en Peter Nijkamp van NWO betrokken geweest. Toenmalig staatssecretaris van Financiën Wijn en zijn topambtenaren wisten ervan.

Zij hebben geen enkel signaal gegeven dat de plannen onacceptabel zouden zijn.” De Tilburgs/Rotterdamse econoom prof. Eijffinger was nauw betrokken bij ’Geven voor weten’. In deze nota werd onder meer voor gepleit wordt om het bedrijfsleven en vermogende Nederlanders mee te laten betalen aan investeringen in de wetenschap. „Ik kan niet anders dan concluderen dat het kabinet het innovatiebeleid volstrekt niet serieus neemt. Afgezien van de tegemoetkoming op het punt E van BTW- heffing bij detachering wordt er nauwelijks een serieuze concessie gedaan op de andere punten. Ik ben echt verbijsterd over de kruideniersmentaliteit van het kabinet.”

Eijffinger vermoedt dat mensen in het kabinet schrokken van eventuele financiële consequenties. “Financiën zou wellicht miljarden aan inkomsten mislopen. Dat is wel veel geld, maar Nederland loopt ook erg achter als het gaat om onderzoek en ontwikkeling en de uitgaven voor onderwijs liggen ruim onder het gemiddelde van vergelijkbare landen.” ScienceGuide vernam uit CDA- kring, dat men vermoedt dat Zalm het kennisthema vanwege het door hem verhoopte kleine overschot op de begroting weinig kan schelen, maar dat het voor eigen CDA-bewindslieden een lastig punt wordt als men in verkiezingstijd hun inzet voor kennis en innovatie wil profileren.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK