Perspectief hbo-student goed

Nieuws | de redactie
25 augustus 2006 | Voor hbo-studenten ontwikkelen de perspectieven op de arbeidsmarkt zich gunstig. Dat blijkt uit het onderzoeksrapport HBO Monitor 2005. Van alle hbo- studenten die in de zomer van 2004 afstudeerden, had 95,4% eind 2005 een passende functie gevonden. Een jaar daarvoor was dat 94,6%. Van alle hbo-starters op de arbeidsmarkt uit de lichting ’03- ’04 hoefde 90% niet langer dan drie maanden te zoeken naar een baan. Naar verwachting leidt de economische groei in 2006 tot verdere toename van de werkgelegenheid voor hbo’ers.In opdracht van de hogescholen voert het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) jaarlijks een onderzoek uit naar de positie van pas afgestudeerde hogeschoolstudenten op de arbeidsmarkt. Dat gebeurde nu voor de vijftiende keer. Uit een enquête onder 19.000 hbo’ers die in het studiejaar 2003-2004 afstudeerden blijkt de werkgelegenheid ten opzichte van een jaar eerder te zijn toegenomen met gemiddeld 0,8%. De sterkste groei van werkgelegenheid vond plaats in de sectoren economie, gezondheidszorg en techniek. Van geleidelijke groei was sprake in de sociaal-agogische sector en in het agrarisch onderwijs. In de kunstensector nam de werkloosheid onder starters flink toe. Opvallend is dat ook de werkloosheid onder beginnende leraren toenam (van 4 naar 5%).

Nieuw in de HBO Monitor van dit jaar is een hoofdstuk over de betekenis van het hbo voor de regionale arbeidsmarkt. Daaruit blijkt bijvoorbeeld dat de aansluiting tussen het aanbod van afgestudeerden en de werkgelegenheid naar opleidingsrichting het beste is in Zuid-Holland.

In de enqûete die het ROA in opdracht van hogescholen uitvoerde komt ook de vraag aan de orde of studenten op de hogeschool goed genoeg zijn voorbereid voor de arbeidsmarkt. Verreweg de meeste respondenten (84%)   vinden dat de opleiding voldoende basis biedt om te starten op de arbeidsmarkt en zich beroepsmatig verder te ontwikkelen (93%). Over de breedte van de opleiding zijn de meeste (83%) ex- studenten tevreden.

Lees hier de HBO- monitor 2005
«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK