Máxima geeft college in Leiden

Nieuws | de redactie
13 september 2006 | ‘Microkrediet geeft de armste bevolkingsgroepen kansen en zelfvertrouwen.’ Dit zei de kroonprinses tijdens haar verrassende gastcollege van gisteren aan Leidse masterstudenten Talen en culturen van Latijns Amerika met als thema ‘Microkrediet en armoede’. Vierentwintig studenten woonden haar Spaanstalige college bij. Zij hadden slechts kort van te voren te horen gekregen wie hun gastdocente zou zijn.


De prinses begon haar betoog met te zeggen dat ze niet pretendeert dat microkrediet een absolute oplossing is voor de armoede in Latijns Amerika; daarvoor zijn er te weinig harde onderzoeksgegevens. Wel durfde ze te beweren dat het systeem van microkredieten een nivellerende werking heeft doordat alle lagen van de bevolking toegang hebben tot financiële diensten.

Zij ging daarbij niet alleen in op het microkrediet in Latijns Amerika, maar trok ook vergelijkingen met de situatie in Afrika en in Azië, waar de microfinanciering voor het eerst werd ingezet. Ze lardeerde haar verhaal met de ervaringen die ze opdeed als VN-adviseur. Zo hebben banken en overheden die (micro)krediet verstrekken moeite met het bereiken van de allerarmste bevolkingsgroepen op het dunbevolkte platteland; de financiële infrastructuur ontbreekt om geld tegen lage kosten bij de leners te krijgen. Verder hebben de financiële instellingen moeite om te voldoen aan de regels die de overheid hen oplegt, bijvoorbeeld als hen niet toegestaan wordt spaartegoeden van een klant aan te houden.

Verder bracht Máxima het sociale effect van het microkrediet ter sprake. De meeste clienten zijn vrouwen met kinderen. Zij besteden het geld dat ze kunnen verdienen door middel van hun krediet bijvoorbeeld aan betere voeding, scholing en gezondheidszorg voor hun kinderen. Hierdoor verbeteren ze niet alleen hun eigen levensomstandigheden, maar ook de toekomst van hun kinderen en de omstandigheden in hun gehele omgeving.

De positie van deze vrouwen in de samenleving verbetert ook, en hun nieuw gevonden zelfstandigheid heeft vanzelf-sprekend grote invloed op de emancipatie van vrouwen in het algemeen. De prinses gaf aan dat de effecten niet alléén maar rooskleurig zijn. Er kan zich een lichte stijging van het huiselijk geweld voordoen onder de leningneemsters; sommige mannen moeten wennen aan een zelfstandige, succesvolle echtgenote. Máxima besloot met: ‘Het mooiste van het microkrediet is dat het niet alleen economische kansen biedt maar dat je met het krediet ook het signaal afgeeft dat je vertrouwen hebt in de leningnemer. Hierdoor stijgt het zelfvertrouwen en zelfbewustzijn van een bevolkingsgroep die dat het hardste nodig heeft.’


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK