‘Bruins kan zo niet verder’

Nieuws | de redactie
19 oktober 2006 | In de Tweede Kamer is met ongeloof gereageerd op de ontwikkeling van Studielink. Gisteren werd duidelijk, dat deze conditio sine qua non voor de invoering van leerrechten geblokkeerd lijkt te zijn. Aangezien de beide Kamers met relevante wetgeving over leerrechten en de toekomst van het HO bezig zijn, heeft dit voor het debat hierover mogelijk vergaande gevolgen.

PvdA-er Jacques Tichelaar zegt, dat staatssecretaris Bruins in een bijna onmogelijke positie is gedrongen. “Hij moet nu met een spoedwet in debat met ons, waarvan de zin ontvallen is door die ontwikkeling bij Studielink. Tegelijkertijd staat hij in de Eerste Kamer om de leerrechteninvoering an sich te verdedigen, terwijl ook die in de gegeven situatie niet meer goed mogelijk lijkt. Ik vraag mij af of hij beseft heeft hoe de vlag er bij hing toen hij deze portefeuille van zijn voorganger overnam.” De PvdA-woordvoerder zou het het meest wijs vinden als Bruins nu zelf tot de conclusie kwam, dat de voorziene wet- en regelgeving op deze basis niet verder kan, zo gaf hij aan tegen ScienceGuide.          


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK