Entreetoets fopspeen

Nieuws | de redactie
13 oktober 2006 | Jaap Vedder, de voorzitter van de Nederlandse Vereniging tot Ontwikkeling van het Reken/wiskunde Onderwijs (NVORWO) maakt korte metten met de discussie over een ‘entreetoets’ tot de lerarenopleiding voor het basisonderwijs: ‘Het is een politieke fopspeen. De Tweede Kamer vond het nodig dat er een toets kwam. De politiek is tevreden, maar veel pabo’s niet. Zij hadden voor zichzelf al hogere eisen gesteld; nu zitten ze verplicht op een lager niveau.

Voor veel pabo’s geldt bovendien: hoe meer studenten we hebben, hoe meer geld we van de rijksoverheid krijgen. Ook het wegsturen van studenten kost geld. Voor een student krijg je tussen de 4.500 en 5.000 euro. Als je twintig studenten minder hebt, is dat een ton. Ik ken gevallen waarbij een docent met zoveel woorden te horen heeft gekregen: wil jij dat op je geweten hebben dat we volgend jaar twee docenten minder hebben? De pabo’s moeten de moed hebben om hogere eisen stellen.

En niet alleen op het gebied van rekenen, maar ook van bijvoorbeeld taal en algemene ontwikkeling. Vroeger was een onderwijzer een cultuurdrager; tegenwoordig helaas niet meer. Er zijn al wel scholen die hogere eisen stellen – zoals de Katholieke Pabo in Zwolle – maar nog lang niet allemaal. Het niveau wordt zelfs bewust laag gehouden’, aldus Vedder. Hij wijst er op dat dit een consequentie is van het overheidsbeleid, met name van minister Loek Hermans. Aan het eind van de jaren negentig was er een dermate groot tekort aan onderwijzend personeel dat Hermans besloot dat ook leerlingen van het MBO3-niveau tot de pabo’s mochten worden toegelaten. ‘En dat is precies de groep die de grootste moeite heeft met het rekenen. Veelal hebben ze in het voortraject een of andere sociale studie afgerond, maar hebben ze sinds hun veertiende jaar nooit meer leren rekenen.’

Vedder is van mening dat alle toekomstige pabo-studenten al in het voortraject een intensieve cursus rekenen zouden moeten volgen. Dat geldt voor MBO-leerlingen, zowel als voor havisten. ‘Als ze dat niet halen, dan niét naar de pabo. Het is een relatief kleine investering ten opzichte van de grote bedragen die zijn gemoeid met leerlingen die je ergens aan het eind van het jaar van school moet sturen. Met dergelijke cursussen help je tevens teleurstelling bij studenten te voorkomen, want nu is de student de dupe van het beleid van de hogescholen. Ik ben overigens zeer benieuwd hoeveel afvallers er zijn na de tweede herkansing van de entreetoets. Stel dat het vijftien tot twintig procent is, dan heb je écht een probleem. Omgerekend praat je dan over 1650 tot 2000 studenten oftewel acht tot elf miljoen euro die de pabo’s in ons land krijgen.’
«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK