Lector wereldmuziek wordt hoogleraar in Leiden

Nieuws | de redactie
18 oktober 2006 | Dr. Joep Bor, lector Wereldmuziek aan de Codarts Hogeschool voor de Kunsten te Rotterdam, wordt per 1 november 2006 benoemd tot bijzonder hoogleraar aan de Faculteit der Kunsten van de Universiteit Leiden. Hij gaat onderwijs geven en onderzoek doen op het terrein van de niet-westerse uitvoerende kunsten. Hij is de eerste hoogleraar op dit vakgebied in Nederland.Joep Bor, bioloog van origine, is oprichter van de afdeling Wereldmuziek van het Rotterdams Conservatorium. Hij is een internationaal erkend deskundige in de Indiase raga-muziek (spreek uit: raag-muziek). Hij maakte carrière als uitvoerend musicus en als onderzoeker, en is gepromoveerd op een proefschrift over Indiase strijkinstrumenten. In zijn onderzoek streeft hij ernaar het perspectief van de musicus te verenigen met dat van de onderzoeker. Op dit moment is Bor bezig met de voltooiing van een dvdrom-project (One World, Many Musics). Bij zijn onderwijs en onderzoek betrekt hij ook dans en beeldende kunsten.

The Raga Guide
Samen met een team van muzikanten en musicologen van de Rotterdamse Codarts Hogeschool maakte Joep Bor The Raga Guide, een boek met 4 cd’s over de Indiase raga-muziek. De raga is een raamwerk, een aantal vaste regels waarbinnen de muzikant improviseert. In de westerse klassieke muziek ligt de wijze waarop een compositie wordt uitgevoerd vast. In de Indiase muziek daarentegen is improvisatie in de uitvoering essentieel. The Raga Guide geeft een korte beschrijving van 74 Hindoestaanse raga’s met muzikale voorbeelden. Het naslagwerk, dat onder Bors leiding tot stand kwam, wordt wereldwijd geprezen en gebruikt.«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK