Reflex onderzoekt struikelblokken arbeidsmarkt wo’ers

Nieuws | de redactie
4 oktober 2006 | Op het Maatrichtse ELM-congres over de Europese arbeidmarkt voor graduates houdt Rolf van der Velden van het ROA een keynote over het REFLEX- project, dat belemeringen voor de Lissabondoelstellingen moet opsporen. De hoofdlijnen van zijn betoog zal zijn, "dat het hoger onderwijs meer en meer een Europese dimensie krijgt, hetgeen een onmiskenbare invloed heeft op de individuele nationale onderwijsplannen.

Het is duidelijk dat de Bologna declaration en de daaropvolgende initiatieven het hoger onderwijs in het centrum van de Europese beleidsvorming hebben geplaatst, met als doel het creeren van een ‘Europe of Knowledge’. Het opgestelde EU-doel voor de komende tien jaar is ‘het worden van ’s werelds meest dyanmische en competatieve kennisgebaseerde economie, die capabel is voor een economische groei met meer en betere banen en een grotere sociale cohesie’. In dit kennisgebaseerde Europa spelen Universiteiten een vitale rol.

Onlangs is het REFLEX project gestart. Dit grote project heeft als doel te toetsen of dit EU-doel haalbaar is, en mogelijke struikelblokken in kaart te brengen. Het project focust allereerst op een meer gedetailleerd beschrijven van de vereisten die een dergelijke kennismaatschappij stelt aan afgestudeerde hoger opgeleiden. Het project analyseert vervolgens in welke mate de verschillende hogere onderwijsinstituten in staat zijn deze vereisten aan hun afstudeerders mee te geven. Als derde wordt in het project gekeken hoe deze vereisten, en het vermogen van afgestudeerden om aan deze eisen te voldoen, beinvloed worden door hoe werk georganiseerd is in bedrijven en instanties. Als vierde zal het project explicite aandacht bestedem aan de doelen, wensen en orientaties van huidige afgestudeerden, vooral omdat academici soms doelen hebben die niet puur arbeidsmarkt gericht zijn. Tot slot neemt het project de transitie van hoger onderwijs naar de arbeidsmarkt onder de loep. Hierbij wordt ook gekeken naar in welke beroepen acadmici terecht komen, en hoe dit beinvloed wordt door specifieke kenmerken van de afgestudeerden, hoger onderwijsinstituten, werkgevers en de bredere structurele en culturele institutionele context waarbinnen al deze actoren zich bevinden.

Het REFLEX project vindt plaats in veertien verschillende landen:Belgie, Duitsland, Finland, Frankrijk, Groot Brittannië, Italië, Japan, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Tsjechië en Zwitserland. Het grootste deel van het project bestaat uit een grootschaalse survey, die gehouden is onder 60.000 afgestudeerden in deze landen.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK