Diversiteit op de werkvloer hoeft geen probleem te zijn

Nieuws | de redactie
29 november 2006 | Een multiculturele werkvloer hoeft geen problemen op te leveren, zolang de gemeenschappelijke doelen, taken, rechten, en plichten helder gedefinieerd zijn en de uitvoering of de verdeling van het werk er niet te veel door beïnvloed wordt, stelt sociaal wetenschapper Juliette Schaafsma (UvT) in haar dissertatie. Belangrijker dan herkomst is dat collega's goed werken, behulpzaam zijn en bereid zijn een praatje te maken.

In organisaties met veel allochtone werknemers uit de eerste generatie kunnen taalbarrières, culturele verschillen in omgangsvormen en vooroordelen voor problemen zorgen. Daardoor blijven groepsgrenzen zichtbaar en komt de uitvoering van het werk soms in gevaar. De scheiding komt tot uitdrukking in negatieve opmerkingen, grappen en pesterijen. Op de werkvloer heerst angst voor een voorkeursbehandeling van ‘de ander’, vooral onder autochtonen. Doelgroepenbeleid is daarom gedoemd te mislukken. Diversiteitmanagement is het meest gebaat bij aandacht voor individuele behoeftes van werknemers en bij een beroep op gelijke doelen, rechten en plichten. Schaafsma komt tot deze conclusies op basis van onderzoek onder 219 autochtone en allochtone werknemers uit vijftien organisaties met een multicultureel personeelsbestand. Zij verrichtte dit onderzoek voor de Wetenschapswinkel en Babylon, Centrum voor Studies van de Multiculturele Samenleving.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK