Lector spreekt over ‘onzekere stad’

Nieuws | de redactie
22 november 2006 | 24 november houdt dr. Vincent Smit, lector aan de Haagse Hogeschool zijn intreerede, "De onzekere stad". In de stad komen veel maatschappelijke kwesties samen: het woon- en leefklimaat, ontplooiingsmogelijkheden, sociale segregatie. Er zijn allerlei beleidsmaatregelen gaande van gemeenten, woningcorporaties, onderwijsinstellingen en andere partijen om de situatie in stad en wijk te verbeteren.

 U vindt zijn kennispodium hier.

Meer en meer willen mensen zelf kunnen kiezen en niets opgelegd krijgen. Maar er is veel onzekerheid in de stad en in de wijk, waardoor er ook zekerheden en geborgenheid worden gezocht. Hoe gaan bewoners en maatschappelijke instellingen om met veranderingen in de wijk? Hoe verloopt de dagelijkse spanning tussen keuzevrijheid en zekerheid? Dit is van grote betekenis voor het stedelijk en landelijk beleid.
De lector en de kenniskring bestaande uit docenten, samen met externe partners, doen daarom onderzoeksactiviteiten gericht op innovatie van onderwijs en beroep. In 2007 wil de kenniskring de resultaten van onderzoek in vier Haagse wijken naar buiten brengen.

Lees hier een interview met Smit

Het lectoraat Grootstedelijke Ontwikkeling onderzoekt sociale en culturele ontwikkelingen in de grote stad. Beter gezegd: in de gemeente Den Haag. Lector Vincent Smit vindt het belangrijk dat studenten van De Haagse Hogeschool betrokken zijn bij ‘zijn’ onderzoeken: “Studenten moeten kennis nemen van ontwikkelingen in de grote stad.”

Samenwerkingsverband
“Het lectoraat Grootstedelijke Ontwikkeling heeft een duurzaam samenwerkingsverband met de gemeente Den Haag. Ziet die stad als haar onderzoekslab voor sociale problemen en maatschappelijke vernieuwing. Omdat het een plaats is waar verschillende bevolkingsgroepen samenleven. Een bron van emancipatie voor diverse groepen inwoners.”

Sprong vooruit
“In 2005 publiceerde het lectoraat het rapport ‘Succesvol in Den Haag: sociale mobiliteit van Haagse jongeren’. Een onderzoek in het kader van Haagse Sociaal Culturele Verkenningen, dat schoolcarrières van Haagse HBO- studenten vergelijkt met die van hun ouders. Het bleek dat eerstgenoemden een spectaculaire sprong vooruit maakten in opleidingsniveau. De studie wierp een licht op emancipatie en sociale mobiliteit in de grote stad.”

Tweede rapport
“In 2006 presenteert het lectoraat haar tweede rapport met Haagse Sociaal Culturele Verkenningen. ‘Zeker in de stad’, heet het. Het lectoraat onderzocht samen met docenten én studenten van De Haagse Hogeschool hoe bewoners, gebruikers en maatschappelijke instellingen in Den Haag en omstreken onmiskenbare veranderingen in hun woon-, leef- en werkomgeving ervaren. En bekeek welke initiatieven zij namen om die veranderende situaties te verbeteren. Het bleek dat niet alleen bewoners en gebruikers actie ondernamen, maar ook talloze instellingen in de buurt, wijk en stad. Bijzonder, want tijdens het onderzoek werd zichtbaar dat veel oude zekerheden verdwijnen terwijl er zich nog geen nieuwe zekerheden aandienen.”

Onderzoek in de wijk
“Het onderzoek ‘Zeker in de stad’ richt zich op verschillende wijken: de Schilderswijk, Transvaal, Zuidwest, maar ook een deel van Zoetermeer en Leidschenveen. Onze studenten wonen daar. Of in vergelijkbare buurten en suburbs. Het is goed dat zij in die wijken onderzoek doen. De Haagse Hogeschool vindt het belangrijk dat studenten kennis nemen van sociale en culturele ontwikkelingen in de grote stad.”


 


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK