Leraren in spe keren zich tegen Nieuw Leren

Nieuws | de redactie
29 november 2006 | Studenten van de lerarenopleiding van de HU hebben grote bezwaren tegen het nieuwe leren, zo schrijven zij aan de bewindslieden van OCW.  “Het idee van maatwerk en zelfstandigheid is mooi, maar de uitwerking schiet te kort en gaat ten koste van de kwaliteit", zo vindt voorzitter Wietse Zuyderwyk van studentenpartij Eureka. U leest hier ook het weerwoord van het dagelijks bestuur van de facultaire medezeggenschapsraad.De studenten pleiten voor meer contacturen. “Studenten worden zonder voldoende begeleiding in het diepe gegooid. Zij kunnen niet weten wat ze moeten leren, maar moeten hun lesstof wel bij elkaar googelen. Zij zijn te veel tijd kwijt om zich te bewijzen d.m.v. verslaglegging van hun proces en krijgen hier te weinig en kwalitatief slechte feedback op. Docenten worden ‘integrale’ docenten; zij moeten van alles alles weten, maar weten uiteindelijk van veel te weinig, of krijgen te weinig de mogelijkheid hun kennis over te brengen.

Aangeboden kennis is te beperkt tot direct toepasbare kennis en tot vaardigheden; in een algemene kennisbasis wordt niet voorzien. Wij zijn tegen dit onderwijsmodel! Onze school moet geen proeftuin zijn voor onderwijsinnovaties. Wij willen minder geld naar innovatie en management en meer naar kwalitatief goed onderwijs!”

De studenten vinden dat nu te veel aandacht wordt besteed aan verslaglegging van en reflectie op het leerproces; zij willen graag meer vakinhoudelijke kennis verwerven. Ook willen ze concreter gestuurd worden bij het opstellen van hun POP; docenten moeten studenten duidelijker maken wat ze moeten leren en waaraan ze moeten voldoen. Met strakkere richtlijnen voor het maken van werkstukken, kunnen docenten werkstukken ook sneller nakijken. Hierdoor houden ze meer tijd over voor inhoudelijke overdracht, zo menen de studenten.

Lees hier de brief van Eureka aan de minister en staatssecretaris van OCW

Meer artikelen over dit onderwerp vindt u op onze pagina Nieuw Leren
«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK