Meer promovendi bij Fontys

Nieuws | de redactie
24 november 2006 | “De campagne van vorig jaar heeft er toe geleid dat dit studiejaar 25 promovendi aan de slag zijn gegaan. Dat is een prima resultaat, maar daarmee zijn we er nog niet. Vandaar deze tweede campagne om nog eens 26 promovendi te werven.” Fontys herhaalt dit weekend in de media haar geruchtmakende werving van jonge promovendi , zo kondigt bestuursvoorzitter Verbraak aan.

“Uit onderzoek blijkt dat het aantal hooggekwalificeerde docenten in het Nederlands hbo minder is in vergelijking met het buitenland. Fontys wil daar op een aantal manieren wat aan doen”, aldus Norbert Verbraak. “We bieden medewerkers die willen promoveren via ons eigen STiP- fonds aantrekkelijke mogelijkheden in tijd en geld. Een tweede manier is het aantrekken van hoog gekwalificeerd personeel. Daar zetten we ook op in, maar de budgetten daarvoor zijn beperkt. Een derde manier is jonge mensen binnen te halen en ze de gelegenheid te geven om bij ons promotieonderzoek te doen.. Dat was tot voor kort een zaak van de universiteiten omdat daar ook gepromoveerd kan worden. Dat wil echter helemaal niet zeggen dat in het hbo geen promotieonderzoek kan plaatsvinden.”

Daarvoor heeft het hbo met veel lectoren ook de juiste, gekwalificeerde mensen in huis gekregen de voorbije jaren, zo stelt de Fontys-bestuurder. “Wij kunnen met onze lectoren zorgen voor een goede begeleiding. Daarnaast hebben we natuurlijk de universiteiten nodig die de onderzoekstitel PhD mogen verlenen. En dat gaat goed. Met onze eerste lichting jonge promovendi doen we ervaring op. Via de ontwikkeling van kennis waar onze promovendi in eigen huis aan bijdragen, brengen we het onderwijs op een hoger niveau. Daarnaast kunnen ze – als ze gepromoveerd zijn – het klimaat voor het verrichten van toegepast onderzoek heel positief beïnvloeden.”
«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK