Microfinanciering niet alleen voor Derde Wereld

Nieuws | de redactie
24 november 2006 | “Microkredieten zijn niet alleen geschikt voor de Derde Wereld, maar juist ook voor startende ondernemers in Europa”. Dit betoogde voorzitter Maria Novak van de European Microfinance Network tijdens het symposium in Haarlem bij de start van het lectoraat microfinanciering van de hogeschool InHolland. Prinses Máxima woonde de opening bij.In Europa heeft 92% van de bedrijven minder dan 10 werknemers. Het MKB is dus een zeer belangrijke doelgroep. Ook is het verlenen van microkredieten een uitstekend middel om mensen uit de werkloosheid te krijgen. Zo is bij de bank van Novak, de Franse bank Adie, 56% van de microkredietnemers werkloos. Die mensen krijgen naast een microkrediet ook de nodige begeleiding, die geboden wordt door vrijwilligers van Adie, alsmede programma’s van de overheid. “Het loont de moeite”, aldus Novak. “Het begeleiden van een startende ondernemer kost gemiddeld €2000,-, terwijl een werkloosheidsuitkering de Franse overheid €20.000,- per jaar kost.

Voorzitter Maritza Russell van de stichting Zwarte Zakenvrouwen Nederland zit in microfinanciering een groot potentieel voor startende allochtone ondernemers. “Nu lenen ze vaak in informele circuits, waar rentepercentages van tussen 15 en 30% niet ongebruikelijk is. Daardoor overleven veel van die bedrijven de eerste twee jaar niet”. Microkredieten acht ze een goed instrument om ondernemers ook al direct bij een goede bank binnen te krijgen.

MKB- adviseur Dick Scherjon van de RABO-bank toonde zich welwillend ten aanzien van het verlenen van microkredieten aan allochtone ondernemers. Toch heeft de RABO-bank wat dat betreft nog wel een inhaalslag te maken: “Op dit moment hebben we nog te weinig kennis om allochtone ondernemers echt te kunnen begrijpen. Daarom werken we er op dit moment hard aan, meer allochtonen in onze eigen staf te krijgen”.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK