Plasterk acht leerrechten niet reëel

Nieuws | de redactie
6 november 2006 | Kandidaat-minister Ronald Plasterk (PvdA) wijkt op twee centrale punten af van de lijn van zijn partij. In een lezing voor UU-alumni sprak hij met waardering over het Innovatieplatform van het kabinet - volgens Wouter Bos "mislukt, een ijsblokje dat weg smolt" - en tegen de invoering van de leerrechten in het HO. Plasterk, lid van de programcommissie van de PvdA, noemde de nadruk die dankzij het Innovatieplatform is gekomen op het thema kenniseconomie "een belangrijk signaal dat je moet waarderen."

 Wel noemde hij het platform door zijn aard en opzet “meer een onderhandelcentrum dan een orgaan van analysemakers.” Positief vond hij dat het IP duidelijk meer geld voor R&D mogelijk heeft gemaakt, “maar dan wel ten goede van de samenleving. En het probleem bij zulke maatregelen zit hem in dat ‘maar dan wel.’ Dat gaat men dan namelijk meten.” Plasterk noemde het daarom een gelukkige zaak, dat het meeste onderzoek min of meer beleidsresistent blijkt te zijn, zodat ook de sleutelgebiedenbenadering van het IP niet negatief hoeft door te werken.

Over de leerrechten zei Plasterk, dat deze “een neiging van het beleid in de voorbije jaren waren, die zich breed uitstrekte in de politiek, van de VVD tot en met de PvdA. Ik zou er mee oppassen. Het is volgens mij niet reëel, de student als homo economicus is een fictie.” Hij wees er op dat studenten het liefst dichtbij huis gaan studeren en gelooft ook niet dat zij bij gebleken gebreken in de kwaliteit elders een opleiding gaan zoeken. “Ze blijven ook zitten als het onderwijs niet goed is.”


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK