Leerrechten controversieel verklaard

Nieuws | de redactie
5 december 2006 | De Eerste Kamer heeft onder protest van de VVD-fractie besloten om zes wetsvoorstellen niet meer met het zittende demissionaire kabinet Balkenende te behandelen. Het gaat om de wijziging van de Wet op de kansspelen (op verzoek van SGP en CDA) en op verzoek van de linkse oppositie: twee wijzigingen van de Wet op het hoger onderwijs (leerrechten en rechtspositie studenten en raden van toezicht), de Interim-wet betaalbaarheidsheffing huurwoningen, de Wet modernisering huurbeleid en de wijziging van de Wet werk en bijstand (terugkeerbaan).Aan de beslissing om deze zes wetsvoorstellen controversieel te verklaren ging een debatje vooraf dat werd ingezet door fractievoorzitter Rosenthal van de VVD. Volgens Rosenthal is bij het opstellen van de lijst met controversiële wetsvoorstellen afgeweken van de hoofdregel die in 2001 in de Eerste Kamer was afgesproken dat de meerderheid beslist. Dat rekening zou worden gehouden met de wensen van ‘substantiële minderheden’ is volgens de VVD- fractievoorzitter de uitzondering op deze regel.

Naar het oordeel van Rosenthal is de controversieel verklaring van wetsvoorstellen in de Eerste Kamer zelf controversieel geworden en moet er hoognodig een principieel debat over worden gevoerd. De gewijzigde politieke verhoudingen in de Tweede Kamer na de verkiezingen op 22 november zouden de Eerste Kamer ‘koud’ moeten laten, vindt de VVD-fractie. Worden er straks ook wetsvoorstellen controversieel verklaard als na de provinciale Statenverkiezingen in maart 2007 de samenstelling van de Eerste Kamer verandert?, vroeg Rosenthal retorisch.

Fractieleider Werner van het CDA zei dat hij al enkele malen na verkiezingen controverses had bespeurd over het controversieel verklaren van wetsvoorstellen. Hij wees erop dat veel meer wetsvoorstellen nog wel worden behandeld dan de zes nu van de lijst worden afgevoerd


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK