Ranking HO in debat

Nieuws | de redactie
20 december 2006 | “Ranking is als regen. Iedereen heeft er een hekel aan, iedereen gebruikt het water om zijn akkertje te laten bloeien”. Een Duitse professor sloeg op het OECD-congres in Bonn de spijker op de kop. Kernvraag was hoe het HO zijn transparantie verantwoord kon vormgeven met nieuwe inzichten rond classificatie, typologie en rankings van instelling en opleiding. Aangezien die wereldtop van onderzoekers en toepassers in Bonn bijeen was – de Carnegie classificeerders, prof Liu van Shanghai Jiao Tong, de CHE uit Duitsland, Frans van Vught (EUA), OECD, CEPES, Cheps en dergelijke – konden spijkers met koppen geslagen worden.Het onderzoek van Ellen Hazelkorn (OECD-IMHE, Universiteit van Dublin), zette de toon voor de analyse. Zij stelde vast dat rankings een toenemende invloed uitoefenen op de eigen beleidsvoering van instellingen. In de strategieontwikkeling worden bijvoorbeeld steeds vaker concrete targets en benchmarks voor faculteiten geformuleerd door CvB’s. Men trekt in het beleid scherpere conclusies dan voorheen ten aanzien van wezenlijke vragen voor het bewustzijn van de instelling: Waar staan we? Waar willen we heen?

Daarbij speelt dat men zich bewust geworden dat anderen onder de HO-instellingen hun beleid richting geven en bijstellen op basis van rankinguitkomsten. Zo is er ook een grote impact van de discussies op dit terrein binnen de internationale koepels en organisaties: “We criticize them, we don’t like their records, but we do use them!”

In de verschillende beschouwingen klonk die argwaan regelmatig door. De vraag van HRK-voorzitter Margret Wintermantel met name: kunnen we rankings en kwaliteitsvergelijkingen organiseren zonder hiërarchie in de uitkomsten? Is de heterogeniteit binnen het HO niet al groot genoeg? Deze lijn kreeg scherpe kritiek. Jan Sandlak van CEPES kwam met een puntig weerwoord: instellingen die een geruststellende bekostiging kennen “willen vaak liever geen ranking. Dat snap ik heel goed. Maar men vergeet dan dat een andere partij binnen het HO de ranking dan wel eens kon gaan doen”.

Een uitvoerig verslag van de discussie in Bonn vindt u op de speciale pagina rond ranking en studiekeuze onder Forum.  


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK