‘De grootste herkenbaar aan kleinschaligheid’

Nieuws | de redactie
11 januari 2007 | De UU gaat nadrukkelijk inspelen op de verschillen in ambitie en talent bij studenten. Het aantal honoursprogramma’s zal groeien en grote opleidingen gaan in toenemende mate hun onderwijs in de vorm van Colleges aanbieden.

  ‘De samenleving mag van ons verwachten dat we de tienduizenden jonge talenten die aan ons zijn toevertrouwd goed voorbereiden op de arbeidsmarkt. De vraag wordt kwalitatief steeds diverser. De battle for brains vraagt om uitdagende programma’s voor de extra getalenteerde en gemotiveerde student,’ stelt voorzitter Yvonne van Rooy in haar nieuwjaarsrede.

Op dit moment volgt 7% van de studenten een honoursprogramma. Dit groeit binnen enkele jaren naar 10%, onder meer door uitbreiding van het aantal facultaire honoursprogramma’s en de universiteitsbrede honours minor. Colleges kunnen kleinschalig en van hoog academisch niveau zijn, waarbij een hechtere band tussen studenten en docenten wordt gecreëerd. Voorbeelden hiervan zijn het Utrecht Law College en het University College Utrecht. De studieresultaten zijn goed en de uitval van studenten is laag. Aan elk College is een vast docententeam verbonden. Binnen de colleges worden op basis van interesse van de studenten honoursactiviteiten georganiseerd.

Te veel studenten bij een opleiding legt een te grote nadruk op de onderwijstaken van docenten en onderzoekers. Kleinschaligheid zal daarom desnoods via fixi worden versterkt. Te grote schaal kan een bedreiging vormen voor het onderzoek en dus op termijn weer voor de kwaliteit van het onderwijs. Net als bij de opleiding Psychologie zal de instroom van studenten bij Rechtsgeleerdheid geleidelijk worden beperkt.

Collegevoorzitter Van Rooy is enthousiast over de onderwijservaringen met de Colleges en het terugdringen van de instroom van grote opleidingen: ‘We zijn uitstekend gepositioneerd om de universiteit van de Colleges te worden. De grootste universiteit van Nederland is zo herkenbaar aan haar kleinschalige aanpak.’


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK