Jos Elbers stapt op bij InHolland

Nieuws | de redactie
26 januari 2007 | Een van de meest markante figuren in het hoger onderwijs heeft besloten "iets anders te gaan doen." Jos Elbers stond voor de keuze van een herbenoeming voor nog eens vijf jaar als chef van InHolland of toch nog een andere stap in zijn loopbaan. Elbers heeft ervoor gekozen op termijn een andere weg in te slaan. De collegevoorzitter van de grote hogeschool, die hij in belangrijke mate zelf in de fusiegolf binnen het hbo tot stand wist te brengen, zal tot er een opvolger is gevonden zijn functie blijven vervullen.  “In de afgelopen vijf jaar hebben we een vernieuwend onderwijssysteem neergezet waarvan na ups en downs nu de kwaliteits- en prestatieverbetering zichtbaar wordt. InHolland is een organisatie die financieel gezond en toekomstbestendig is. Voor mij is ons lustrum daarom het logische en natuurlijke moment om ruimte te geven aan een opvolger.” Halve maatregelen waren toch al nooit Elbers’ kenmerkende managementstijl. Tegen ScienceGuide bekende hij al eens een hekel te hebben aan ‘caoutchouc-management.’

Of zoals hij het zelf zei: “Caoutchouc-management, dat hebben we dus niet willen plegen. Je weet wel, van dat rubberen, onvaste gedrag. We moesten een krachtige regie volhouden, het gaat met een straf tempo, dat besef ik ook wel. Bij de Ichthus-hogeschool -waar ik hiervoor voorzitter was- was dat niet anders. Maar het is nu veel grootschaliger en het moet met inachtneming van veel meer referentiekaders dan destijds. Je hebt nu te werken met de verschillende posities en achtergronden van de verschillende locaties binnen één, nieuw en grootschalig verband, dat bovendien in het hoger onderwijs als geheel veel meer de aandacht trekt en daarbuiten ook nog eens. Als ik iets wellicht onderschat heb, is het de uitstraling van de aanpak en regie die wij voeren naar buiten toe. InHolland is veel grootschaliger en daardoor werkt wat wij doen zowel naar binnen, naar de eigen mensen, als naar buiten toe veel meer door.”

Overigens heeft Elbers al enige ideeën over wat hij nu zou willen doen. Zijn kandidatuur voor de Eerste Kamer heeft hij heden nadrukkelijk in zijn partij, D66, bekend gemaakt. De argumentatie die hij daarvor geeft luitdt als volgt:

“Beste Democraten,

D66 is de enige echte liberale partij van Nederland. Liberaal omdat D66 de partij is die onderwijs als belangrijkste randvoorwaarde voor eigen ontwikkeling ziet en hier niet alleen over praat maar hier ook in investeert. D66 is ook de partij die het functioneren van politiek en bestuur van binnenuit wil veranderen. De partij die het containerbegrip duurzaamheid omzet in concrete acties en de partij die altijd opkomt voor het zwakke in de samenleving.

Kortom mijn partij.

D66 moet weer het verschil gaan maken in de Nederlandse politiek zoals we dat altijd gedaan hebben. Niet gehinderd door religie of ideologische erfenissen vanuit het verleden, niet bang om van eigen fouten te leren en altijd de eerste die ideeën omzet in actie. D66 doet ertoe, de tijd van terugkijken is voorbij en vanaf nu gaan voor winst is het credo!

Hoe?

– Wij staan pal en onvoorwaardelijk voor verworvenheden als het homohuwelijk, de abortuswetgeving en de euthanasie
– Kenniseconomie en goed onderwijs moeten bepalend blijven in het debat in Den Haag.
– Kansen voor iedere Nederlander door verplicht werk en/of scholing voor iedereen tot 27 jaar
– Europa is nodig en dat gaat D66 duidelijk maken
– Duurzaamheid niet als begrip maar als leidraad voor waar Nederland voor staat. Actie op klimaatverandering door fors te investeren in andere vormen van energie.
– Politiek als middel en niet als doel, blijvende aandacht voor het slechten van de kloof tussen burger en politiek.

Het blijkt dat er nog veel te doen is en nog meer te winnen, ik stel me kandidaat voor de Eerste Kamer omdat ik bij wil dragen aan het omzetten van idee naar actie en resultaat. Hier heeft D66 behoefte aan en nog belangrijker: hier heeft Nederland behoefte aan.

Jos Elbers”
«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK