Driestar start lectoraat exemplarisch onderwijs

Nieuws | de redactie
16 maart 2007 | Aan hogeschool Driestar educatief is drs. B. Bert Kalkman benoemd als lector Exemplarisch onderwijs. Het lectoraat borduurt verder op de activiteiten die Driestar educatief ontwikkelde onder de naam ‘Onderwijskunst’. Tegelijk met het lectoraat gaat het ‘Expertisecentrum Exemplarisch onderwijs’ van start.Driestar educatief ziet exemplarisch onderwijs als een goede mogelijkheid om de christelijke identiteit, pedagogiek en didactiek met elkaar te verbinden. Momenteel wordt voor de lerenopleidingen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs een verdiepingstraject – minor – Exemplarisch onderwijs ontwikkeld.

Lector Bert Kalkman: “Het lectoraat richt zich op het kennis- en onderzoeksdomein ‘pedagogiek en didactiek van het exemplarisch onderwijs’. Ze beoogt hiermee kennis en producten te ontwikkelen waarmee christelijke scholen (basisschool en voortgezet onderwijs) worden gestimuleerd een zienswijze, denkwijze en werkwijze met betrekking tot de omgang met de scheppingswerkelijkheid en daaraan ontleend natuur- en cultuurverschijnselen te leren hanteren. Dit maakt het mogelijk identiteit en vormgeving van onderwijs op een natuurlijke wijze te integreren.”

Het SKO (Stichting Kennisontwikkeling hbo) heeft onlangs een subsidie verstrekt voor het lectoraat Exemplarisch onderwijs. Eveneens is in samenwerking met andere hogescholen een subsidie van het ministerie van VWS ontvangen voor het ontwikkelen van een exempel over Anne Frank. Dit in het kader van het levend houden van de herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog.

Bestuurder Rens Rottier: “We zijn verheugd dat we hierdoor ons ideaal van christelijk kenniscentrum weer een stapje dichterbij kunnen brengen. Een van onze speerpunten in kennisontwikkeling betreft de vormgeving van inspirerende leeromgevingen. Door dit lectoraat kunnen we onze kennis en expertise verdiepen en scholen dienstbaar zijn bij de doordenking en vormgeving van onderwijs waarin de identiteit meer handen en voeten krijgt.”

Kalkman zal twee dagen per week als lector werkzaam zijn. Daarnaast heeft hij een functie binnen Driestar educatief als directeur opleidingen. In september 2007 zal de officiële installatie van de lector plaatsvinden.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK