Universiteit blijft mannenbolwerk

Nieuws | de redactie
6 maart 2007 | Het wil niet echt lukken aan de universiteiten met de emancipatie aan de top. Het aantal vrouwelijke leden van Colleges van Bestuur is gedaald. Het aantal strategische posities is stabiel op 261. Het aantal vrouwen in die functies kroop in 5 jaar omhoog van 10 naar naar 17, oftewel 6,5 %.


Het aantal vrouwelijke decanen is, vooral dankzij een ontwikkeling binnen de UvA, gestegen van drie naar negen. In totaal zijn er landelijk zeven decanen bijgekomen, op deze nieuwe posten zijn zes vrouwen benoemd. Het percentage vrouwelijke decanen bedraagt niettemin maar 7,5 %, zo blijkt uit de nieuwste gegevens van het EQUAL-project aan de UM. Het aantal vrouwen dat de positie van onderzoeksdirecteur van een ECOS/KNAW erkende onderzoekscholen vervult is in de desbetreffende jaren gestegen van twee naar vier, zowel in absolute aantallen als in procenten.

Hoewel bijna alle universiteiten een stijging laten zien bij het aantal vrouwelijke hoogleraren, is die stijging bij een aantal universiteiten niet meer dan een relatieve. Zij is namelijk toe te schrijven aan een daling van het totale aantal hoogleraren. De Universiteit Leiden is daarbij topscorer met 14,1% vrouwelijke hoogleraren in 2005, een toename van meer dan 90% ten opzichte van het jaar 2000.

Geen rekening is bij deze cijfers gehouden met het aantal bijzondere leerstoelen dat door vrouwen en mannen wordt bezet, omdat betrouwbare informatie daarover ontbreekt. Ook de hoogleraren die binnen de Academische Medische Centra werkzaam zijn, zijn niet in de berekening vertegenwoordigd.

Ook in Vlaanderen blijkt sprake van een sterke ondervertegenwoordiging van vrouwen op strategische posities in de wetenschap. Een digitale versie van de Vlaamse poster met de cijfers op dit terrein vindt u op http://www.kuleuven.be/gkg/


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK