Eerste academische master van hogeschool

Nieuws | de redactie
2 april 2007 | De European Master of Science in Occupational Therapy van de Hogeschool van Amsterdam is erkend wo-masteropleiding. Deze niet bekostigde master is ontwikkeld door de opleiding Ergotherapie van de HvA in nauwe samenwerking met drie universiteiten met researchprogramma’s op dit gebied in Europa. Met name met de Medical University Karolinska Institutet (Zweden), University College South (Denemarken) en University of Brighton (Groot-Brittannië). Het is voor het eerst dat een hogeschool een door OCW formeel wo-master aanbiedt.


In november 2004 heeft de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie de opleiding al positief beoordeeld naar aanleiding van een zogeheten Toets nieuwe opleiding. Op 11 december 2006 is bij de IB-Groep het verzoek ingediend om de wo-master als onbekostigde opleiding op te nemen in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs. Dit heeft onlangs onder CROHO-nummer 69312 plaatsgevonden.

Positieve beoordeling

Het panel dat de opleiding heeft beoordeeld, was positief over de kwaliteit van de opleiding: ‘Alle ingrediënten voor een Master of Science zijn aanwezig’. Het accreditatierapport vermeldde de kwaliteit van de medewerkers, de uitstekende manier waarop onderzoeksresultaten en methodes continu worden ingezet in de les en de specifieke begeleiding in onderzoek die aansluit op de eisen die aan wetenschappelijk onderwijs worden gesteld. ‘Ook internationaal gezien zijn het studieprogramma en de resultaten zeker te vergelijken met andere Masters of Science in deze discipline’, aldus het panel.

Het masterprogramma

Het grootste verschil met de hbo-opleiding Ergotherapie is dat de nadruk van de wo-master op onderzoeksvaardigheden ligt. Studenten uit verschillende Europese landen volgen per jaar vier modules. Tijdens iedere module bezoeken ze twee weken een stad in een van de vier meewerkende landen. Daar worden ze geïnspireerd om in een Europese cross-culturele context naar ergotherapeutische vraagstukken te kijken, door zelf onderzoeken te bedenken en uit te voeren. De studenten zijn veelal professionele ergotherapeuten die zich verder willen ontwikkelen in hun beroepenveld. De wo-master duurt in totaal twee jaar.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK