‘Geef universiteiten voorrang bij opgravingen’

Nieuws | de redactie
3 april 2007 | De positie van de archeologie is aan de universiteiten wankel geraakt door de kloof die is ontstaan met de commerciële archeologie. Dat schrijft de KNAW in  De toren van Pisa rechtgezet. Over de toekomst van de Nederlandse archeologie. Sinds het verdrag van Malta heeft de archeologie het moeilijk, want. het stelt opgravingen verplicht bij bouwprojecten (zoals nieuwbouwwijken, wegen) waardoor overheden heel veel opdrachten geven aan commerciële, onderling concurrerende, bureaus. In dit commerciële bestel is het voor universiteiten bijna onmogelijk geworden om veldonderzoek te doen.

Om de kennis en ervaring niet verloren te laten gaan, zouden de universiteiten volgens de KNAW voorrang moeten hebben bij bepaalde opgravingen. Door de vele opgravingen komen veel nieuwe gegevens beschikbaar, en vanwege de goede werkgelegenheid groeien de studentenaantallen. Tegelijkertijd neemt vanwege bezuinigingen het aantal formatieplaatsen al jaren af. De universitaire archeologen komen onvoldoende toe aan wat volgens de KNAW hun hoofdtaak moet zijn. Enerzijds moeten zij op basis van bodemvondsten een beeld schetsen van het verleden en anderzijds dienen zij de ‘intellectueel voedende’ rol te spelen voor het hele archeologische bestel.

Om de universitaire archeologie een betere positie te geven zou, volgens de KNAW, de financiering van de archeologie anders dan die van de alfadisciplines moeten zijn en zij pleit daarom voor een financiering zoals in de bètawetenschappen. De natuurwetenschappelijke aanpak is namelijk in de archeologie een steeds grotere rol gaan spelen, waardoor het onderwijs en onderzoek duurder zijn geworden. Ook ziet de KNAW een rol weggelegd voor een nieuwe onderzoekschool in de archeologie, een ‘doorstart’ van het bestaande ARCHON, die de archeologie een gezicht moet geven. Die zou onder meer nascholingscursussen voor de archeologen die in het beleid en bij commerciële bureaus werken, moeten gaan regelen.

Het rapport is geschreven door een Verkenningscommissie Archeologie onder voorzitterschap van prof. dr. Douwe Yntema (VU). De commissie baseert haar conclusies op gesprekken tijdens expert meetings met archeologen uit binnen- en buitenland. Op 12 april a.s. houdt de KNAW een bijeenkomst over het rapport voor de archeologische wereld. U bent daarbij van harte welkom. Sprekers uit verschillende hoek zullen hun reactie geven, en er is veel ruimte voor discussie. Zie voor het programma en de wijze van aanmelden www.knaw.nl.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK