Debye blijft delicate kwestie

Nieuws | de redactie
21 mei 2007 | De UU en UM stellen een gezamenlijke commissie in die de colleges van bestuur zal adviseren over het gebruik van de naam Debye. De commissie baseert het advies op het NIOD- onderzoek naar Peter Debye ten tijde van zijn wetenschappelijke rol en werkzaamheden in Berlijn en ons land tussen 1933 en 1945.


De commissie wordt na het verschijnen van het NIOD-rapport gevraagd schriftelijk advies uit te brengen over de wenselijkheid of onwenselijkheid ten aanzien van het gebruik van de naam van Debye voor aanduiding van activiteiten, gebouwen of onderdelen door de Universiteit Utrecht, dan wel het meewerken aan de toekenning en uitreiking van een wetenschappelijke prijs, die de naam heeft van Debye, door de Universiteit Maastricht. Het NIOD-rapport komt naar verwachting in het najaar uit. Het advies wordt door de colleges van bestuur openbaar gemaakt, gelijktijdig met het besluit van de colleges van bestuur over het gebruik van de naam Debye op grond van dat advies.

De commissie bestaat uit de volgende personen:
Dr. J.C. Terlouw, voorzitter (voormalig vice-premier en minister van economische zaken)
Prof.dr. D. Bosscher (oud rector magnificus Rijksuniversiteit Groningen)
Prof.mr. Th. van Boven (emeritus hoogleraar internationaal recht Universiteit Maastricht)
Secretaris van de commissie is mr. R. Louw (secretaris van de Universiteit Leiden)

De Universiteit Utrecht besloot in februari 2006 de naam van prof.dr. P. Debye niet langer te gebruiken voor haar chemisch-fysisch onderzoekinstituut. De Universiteit Maastricht zag tegelijkertijd af van de uitreiking van de Peter Debyeprijs voor natuurwetenschappelijk onderzoek. Aanleiding voor die besluiten was de ontstane discussie over de rol van Debye voor en tijdens WO II, op basis van bronnen die het NIOD betrouwbaar achtte. De universiteiten vonden het opgeroepen beeld van Debye niet langer verenigbaar met de voorbeeldfunctie die gekoppeld was aan instituut en prijs. De universiteiten benadrukten daarbij dat hun besluit los stond van de eminente wetenschappelijke kwaliteit van het werk van de chemisch-fysicus Peter Debye.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK