Eigen bekostigingsinzet van studenten

Nieuws | de redactie
30 mei 2007 | Het hoger onderwijs heeft een nieuw bekostigingsstelsel nodig: niet zo log, meer flexibel en een dat de instellingen niet langer de verkeerde prikkels geeft. De LSVb komt -nu een gezamenlijk pakket met de andere bonden en koepels niet lukken wil- zelf met een integraal bekostigingsvoorstel voor hbo en wo, dat "kwaliteit bevordert, continuïteit waarborgt, perverse financiële prikkels zo veel mogelijk uitsluit en studenten de kans biedt om zich optimaal te ontwikkelen.

“De LSVb denkt dat bekostigen op kwaliteit lastig is, maar is een groot voorstander van het inbouwen van kwaliteitsprikkels in een bekostigingssysteem. Tevens moeten de instellingen ergens vanuit kunnen gaan, de continuïteit van de instellingen is van essentieel belang. Door een goede balans tussen verschillende bekostigingscomponenten kunnen instellingen worden uitgedaagd alles uit studenten te halen en hun kwaliteit op peil te houden of, waar gewenst, te verbeteren.

De LSVb noemt zich in zijn voorstel “een groot voorstander van toponderwijs voor iedereen. Wij vinden het belangrijk dat studenten de ruimte krijgen om zichzelf maximaal te ontwikkelen. Dit kan door het volgen van extra vakken, het doen van een verzwaard programma of een tweede studie. Maar ook door het doen van bestuurswerk, of door vanuit het MBO of het HBO door te stromen. Het begrenzen van deze mogelijkheden om financiële redenen is onwenselijk, kortzichtig en niet in het belang van de maatschappij.”

De studentenorganisatie ‘de Nieuwe Student’ steunt daarentegen het advies van universiteiten en hogescholen aan minister Plasterk van Onderwijs, dat stelt dat studenten het onderwijs zelf moeten betalen wanneer hun aanspraak op bekostigd onderwijs verbruikt is. De studentenorganisatie is “fel tegen het belonen van trage studenten en wijst deze studenten op hun eigen verantwoordelijkheid. Daar horen ook consequenties bij”, aldus voorzitter Oliver van Loo.

De nieuwe studentenorganisatie ziet zich als de behartiger van de belangen van de getalenteerde student die wél mee doet en investeert in het vergroten van de groep ambitieuze studenten door hen aan te sporen tot een actieve en ondernemende houding. Met het oog op de “vertraagde student” stelt De Nieuwe Student vast dat het deze vaak ontbeert aan een actieve, serieuze en ondernemende houding. “De student die er met de pet naar gooit mag van ons ook de rekening betalen”, aldus Van Loo. De Nieuwe Student constateert wel dat veel studenten niet worden uitgedaagd in hun studie. “Onderwijsinstellingen zijn ervoor verantwoordelijk dit te verbeteren, wie A wil moet B waarmaken”, aldus Van Loo.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK