Europese kansen voor Nederlandse innovatie

Nieuws | de redactie
25 mei 2007 | Nederland heeft economisch een goede uitgangspositie om een sterke rol in de wereld te blijven spelen. Daarvoor zijn wel verbeteringen in het innovatie- en wetenschapsbeleid nodig. Dat stelt een groep van Europese experts die op initiatief van de Europese Commissie het Nederlandse innovatie- en wetenschapsbeleid tegen het licht hield.

Het rapport isdoor David Rawlins (Directeur Innovatie van het Britse Department for Trade & Industry) en Marnix Goenaga (van de Europese Commissie) aangeboden aan minister Van der Hoeven van Economische Zaken.

Volgens de Europese experts presteert de Nederlandse economie goed en heeft Nederland een aantrekkelijk vestigingsklimaat. De onderzoekers zijn positief over het Innovatieplatform, de kwaliteit van de wetenschap, de innovatievouchers, de fiscale ondersteuning van innovatie (WBSO) en de aanwezigheid en rol van grote multinationals. Ook ondersteunen zij de sleutelgebiedenaanpak, waarmee Nederland gericht investeert in nieuwe gebieden.

De experts doen een aantal aanbevelingen:
• meer aandacht voor de dienstensector in het wetenschaps- en innovatiebeleid;
• een nieuw innovatieplatform zal een belangrijke rol moeten spelen in het activeren van wetenschap en innovatie. Een actievere rol van de minister van Financiën in het Innovatieplatform kan helpen bij het implementeren van de plannen;
• stimuleren van private investeringen in onderzoek en ontwikkeling, met name in het MKB;
• meer concentratie van schaarse onderzoeksmiddelen;
• het benutten van wetenschappelijk onderzoek voor nieuwe producten en het met kennis oplossen van maatschappelijke knelpunten moet beter;
• meer vrijheid en ruimte voor uitvoerende instanties (bijvoorbeeld SenterNovem) om zelfstandig innovatie-initiatieven te ontplooien in samenwerking met marktpartijen;
• meer investeren in genoeg en goed opgeleide mensen voor wetenschap en techniek. Volgens de experts wordt dat probleem in Nederland onderschat;
• Nederland moet zijn kennis meer in de internationale etalage zetten (“branding the Netherlands”).

Volgens minister Van der Hoeven “onderschrijven de bevindingen van het rapport op hoofdlijnen het Coalitieakkoord en is het een steun in de rug van EZ en OCW in de voorbereiding van het beleidsprogramma”.

Het rapport is de uitkomst van een “peer review” van het Nederlandse beleid door andere landen van de Europese Unie. Experts uit het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Polen hebben begin december 2006 Nederland bezocht. Zij hebben zich een beeld gevormd van het Nederlandse wetenschaps- en innovatiebeleid tijdens interviewsessies met bedrijven, kennisinstellingen, vertegenwoordigende organisaties (VNO-NCW, KNAW), ministeries en agentschappen daarvan. (o.a. SenterNovem en NWO).

OMC Policy Mix Review Report
23-05-2007 | rapport | onderwerp: Innovatie | PDF document, 288 Kb
OMC Policy Mix Review Report. Country Report The Netherlands – May 2007.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK