Mannen ingehaald door vrouwen in HO

Nieuws | de redactie
7 juni 2007 | De participatiegraad van vrouwen in het hoger onderwijs kent zo'n opmars dat zij de 50%-doelstelling van 'Lissabon' al vóór 2010 halen. ‘Het hbo ontcijferd 2007’ raamt dat in 2011 50,9% van de jongeren ingestroomd zal zijn in het hoger onderwijs.  Vrouwen hebben daarbij niet alleen een inhaalslag gemaakt, maar passeren de deelname van mannen over de hele linie in hbo en HO: in 2006 volgt ruim 35% van de vrouwen hoger beroepsonderwijs, tegenover krap 31% van de mannen. 


Doelstelling van het beleid van de regering en de EU is dat in 2020 de helft van de beroepsbevolking tussen 25 en 44 jaar hoger opgeleid zou moeten zijn. De doelstelling om in 2010 een participatiegraad van 50% te bereiken zal echter niet gehaald worden waar het mannen betreft, zo wordt nu duidelijk. Op basis van de voorziene ontwikkelingen zal in dat jaar nog maar 46,3% van de zesentwintigjarige mannen tenminste één jaar hoger onderwijs gevolgd hebben. De waarde van de indicator zal voor mannen pas in 2013 uitkomen op 50,1%. Begin dit jaar becijferde de HBO-raad op basis van gegevens van het ministerie dat het aandeel hoger opgeleiden in de ‘jonge’ beroepsbevolking in 2020 nog zeker 6% van de 50 % doelstelling verwijderd zal zijn. Dit komt overeen met ongeveer 250.000 personen. De achterblijvende deelname van jonge mannen aan het hoger onderwijs ten opzichte van vrouwen wijst in dat verband op een onbenut potentieel, zo analyseert de HBO-raad.

Het volledige rapport leest u hier.

«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK