‘Salaris RUG-top niet goed uit te leggen’

Nieuws | de redactie
12 juni 2007 | De verhoging van het salaris van het CvB van de RUG blijft wel binnen de norm voor de publieke sector, maar “ik kan me voorstellen dat deze salarisverhoging van in één keer 30% het personeel van de Rijksuniversiteit Groningen in beroering brengt, ook maatschappelijk en naar de eigen docenten toe is dit niet goed uit te leggen,” schrijft minister Plasterk aan de Kamer. De minister erkent dat het salaris van de CvB-voorzitter "ongeveer gelijk [is] aan de zgn. “Balkenende-norm”.

Hoewel met de verhoging van 30% dus strikt genomen niet wordt uitgestegen boven deze norm vind ik de verhoging als zodanig ongewenst.” De minister vindt het besluit van de Raad van Toezicht –met daarin onder meer zijn partijgenote en HO-specialiste in de Senaat tot 2003, dr. G. Lycklama à Nijeholt, en kabinetsinformateur Hoekstra- “buitenproportioneel” en zegt “[ik ben] niet overtuigd van nut en noodzaak van de verhoging.”

De minister heeft over deze situatie geen overleg gevoerd met de VSNU en wacht eerst een advies van de commissie-Dijkstal af, die over de hele publieke en semi-publieke sector tot aanbevelingen moet komen. Wel heeft hij de RvT zeer kritisch toegesproken, zo meldt hij aan SP’er Jasper van Dijk: “In dat gesprek heb ik ingebracht dat een verhoging van in één keer 30% onwenselijk is en dat het spijtig is dat ik daarvan pas in kennis ben gesteld, nadat het besluit was genomen. In het gesprek heb ik gevraagd om heroverweging van het besluit.” Er zijn geen wettelijke middelen voor OCW om in concreto in te grijpen, erkent de minister.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK