Zonder diploma toch succes

Nieuws | de redactie
12 juni 2007 | Het opleiden van onvoldoende gediplomeerde studenten blijkt een succesvol experiment bij Fontys. Sinds de start van het experiment rond 'Ruim baan voor talent' kunnen wie de vereiste deskundigheid, maar nog niet het benodigde diploma hebben, tot het hbo toegelaten worden na een zorgvuldige selectie. Analyses van studieprestaties laten zien dat zij het even goed doen in de propedeuse als reguliere studenten.


Fontys Hogescholen is de enige hogeschool in het land waarvan de afgelopen twee jaar bijna alle opleidingen experimenteerden met flexibele toelating. In die periode zijn 119 ongediplomeerde kandidaten toegelaten tot het onderwijs. Fontys draagt hiermee bij aan de overheidsdoelstelling meer ‘hoger opgeleide kenniswerkers’ op te leiden voor de arbeidsmarkt.

Nieuwe kandidaten

Per 1 september mag Fontys circa 150 kandidaten selecteren. Deze kandidaten doorlopen in de zomermaanden een strenge toelatingsprocedure. Het gaat om personen tussen de 16 en 21 jaar die onvoldoende vooropleiding hebben, maar die wel op een andere manier beschikken over de juiste vaardigheden. Bijvoorbeeld mbo-, vwo- of havo-leerlingen die om bepaalde reden nét niet hun eindexamen hebben gehaald, maar wel het niveau hebben. Of leerlingen van vwo 5 die tot nu toe niet kunnen overstappen naar het hbo en (zeer getalenteerde) leerlingen met een mbo-3 diploma waarvoor geen vervolgopleiding is in het mbo. Een andere groep bestaat uit personen die door (vrijwilligers) werk, cursussen of door ervaringen in het buitenland het vereiste toelatingsniveau hebben.

Portfolio

De kandidaten worden twee keer getoetst: door middel van een toelatingstest en een assessment, waarvoor kandidaten onder andere een portfolio (bewijzen) moeten overleggen. Studenten die beide testen met goed gevolg afleggen, worden toegelaten tot een reguliere hbo-opleiding. In principe is toelating tot alle circa 150 opleidingen bij Fontys mogelijk, met uitzondering van de numerus fixus opleidingen (Journalistiek en Fysiotherapie), de opleidingen met aanvullende eisen (Kunsten, Sport en Logopedie) en de recent gestarte opleiding Toegepaste Psychologie.

Commissie Korthals

Het project Flexibele Toelating is een van de projecten dat voortkomt uit het beleidskader van de commissie ‘Ruim baan voor talent’, ook wel de commissie Korthals genoemd. Deze commissie adviseerde staatssecretaris Rutte om een aantal experimenten te starten rondom flexibele en selectieve toelating tot het hoger onderwijs. Hiermee moet onder andere bereikt worden dat er meer hoger opgeleide kenniswerkers voor de arbeidsmarkt beschikbaar komen. Het experiment loopt nog voor onbepaalde tijd.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK