Topteams presteren slechter

Nieuws | de redactie
6 juli 2007 | Meer macht stelt een team in staat om beter te presteren, zou je zeggen. Onderzoek van de Amerikaans-Nederlandse promovenda Lindred Greer (Universiteit Leiden) wijst echter het tegendeel uit: teams met veel macht presteren juist sléchter dan teams met weinig macht. Hoe kan dit verschil verklaard worden en wat zijn de implicaties ervan voor het management van organisaties?

De internationale Academy of Management (AOM) heeft Greer onderscheiden met twee Best Student Paper prijzen voor haar onderzoek naar (machts)diversiteit, conflict en teamprestaties.

Lacune
Greer ontwikkelde haar interesse voor teamprestaties aan de Wharton School of Business, een onderdeel van de University of Pennsylvania. Ze werkte daar als onderzoeksassistent voor professor Karen Jehn, een expert op het gebied van diversiteit en conflict. Het onderzoek boeide haar dermate, dat Greer besloot om Jehn te vergezellen naar Nederland toen die in 2004 de overstap maakte naar de sectie Sociale en organisatiepsychologie van de Universiteit Leiden. ‘Het viel ons op dat er in het verleden nauwelijks onderzoek was gedaan naar de invloed van machtsverschillen op teamprestatie. Wij wilden voorzien in die lacune. Uit ons onderzoek naar diversiteit op het werk bleek namelijk dat machtsverschillen wel eens een grotere invloed zouden kunnen hebben op teamprestaties dan traditionele vormen van diversiteit, zoals geslacht en huidskleur.’

Wantrouwen
Greer verrichtte een studie onder 42 teams van een financiële multinational met kantoren in Nederland. De teams werden onderverdeeld in machtige en minder machtige teams op basis van hun vermogen om controle uit te oefenen over andere teams en over de organisatie als geheel. Beide klassen van teams werden getest op een collectieve beslistaak. Verrassend genoeg waren het de machtige teams die slechter presteerden. Waarom waren het juist de machtige teams die faalden? ‘Wantrouwen is het sleutelwoord,’ zegt Greer. ‘Leden van machtige teams hadden veel minder vertrouwen in elkaar dan leden van minder machtige teams.’ Ter illustratie: ‘Als managers van verschillende onderdelen van een business unit samen een team vormen, dan handelen ze vaak vanuit hun eigen belangen. Ze laten na om belangrijke informatie met elkaar te delen en kweken achterdocht. De teamprestatie lijdt daar onherroepelijk onder.’

Het hele interview met Greer leest u hier.




«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK