Cees de Vey Mestdagh – Juridische kennis- en informatiemangement

Nieuws | de redactie
14 augustus 2007 |

Cees de Vey Mestdagh studeerde Rechten en Psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij promoveerde op het proefschrift Juridische Kennissystemen, Rekentuig of rekenmeester? Het onderbrengen van juridische kennis in een expertsysteem voor het Milieuvergunningenrecht (Kluwer, Deventer 1997). Hij is per 1 september 2006 benoemd als lector Juridische Informatiekunde/Juridisch Kennismanagement bij het Instituut voor Hoger Juridisch Onderwijs van de HVA. Daarnaast geeft hij leiding aan het Centrum voor Recht & ICT van de Rijksuniversiteit Groningen, waar hij aan de wieg stond van de bachelorsopleiding Recht&ICT en de mastersopleidingen Informaticarecht en Rechtsinformatica. Hij geeft daar tevens leiding aan de onderzoekprogramma’s Internet Governance, Privacy en Intelligent Agents en Juridische Kennissystemen. Binnen deze onderzoeksprojecten is hij (co)promotor van vier promotieonderzoeken.

Juridische kennis- en informatiemanagement
De juridische informatiekunde is de wetenschap die zich bezig houdt met onderzoek naar juridische informatie- en kennisverwerking in de rechtspraktijk. Dit onderzoek richt zich enerzijds op het beschrijven en verklaren van deze verwerkingsprocessen (theoretisch-empirisch onderzoek) en anderzijds op het verbeteren van de kwaliteit en efficiëntie ervan (toepassingsgericht en toegepast onderzoek). Het gaat hierbij om informatie- en kennisverwerking door mensen en door mensen in interactie met machines. De toepassing van informatie- en kennistechnologie speelt daarbij een steeds grotere rol en is een belangrijk instrument voor verbetering van de kwaliteit en efficiëntie.

Kwaliteit heeft zowel betrekking op de betrouwbaarheid en volledigheid van informatie en kennis als op de juridische kwaliteit van de verwerkingsprocessen. De juridische informatiekunde zoekt daarom niet alleen naar antwoorden op organisatorische en technische vragen, maar ook op juridische vragen.

Een organisatorische vraag is bijvoorbeeld hoe informatie- en kennis in een juridische organisatie voor gezamenlijk gebruik wordt en kan worden vastgelegd en uitgewisseld. Een technische vraag is vervolgens hoe informatie- en kennistechnologie hiervoor kunnen worden ingezet. Juridische vragen die hiermee samenhangen zijn tenslotte die naar identificatie- en authenticatieverplichtingen, die naar openbaarmakingsverplichtingen en het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer (privacyrecht), die naar verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor informatie- en kennisverwerkingsprocessen en die naar de geheimhouding en intellectuele eigendom van informatie en kennis.

Dit samenstel van toepassingsgerichte vragen wordt ook wel aangeduid met het begrip juridisch kennismanagement.
 
Het onderzoek van het lectoraat is gericht op innovatie van het onderwijs en van de rechtspraktijk. Het lectoraat onderhoudt daarom contacten met overheid, bedrijfsleven en wetenschap. Bij de uitvoering van het onderzoek wordt samengewerkt met de Universiteit van Amsterdam en de Rijksuniversiteit Groningen.


Contact
Dr. Mr C.J. de Vey Mestdagh
Hogeschool van Amsterdam
Postbus 1025
1000 BA Amsterdam
T (020) 595 2813
E c.n.j.de.vey.mestdagh@hva.nl
I www.hjo.hva.nl/lectoraat


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK