Vermenselijking van het recht

Nieuws | de redactie
23 augustus 2007 | De nieuwe regering zoekt de verhoging van veiligheid vooral in preventie, zo blijkt uit het regeerakkoord. Lector Eric van de Luytgaarden (HU) vindt dit een goede benadering: Het is belangrijk dat de regering een beweging maakt naar de herwaardering van de intermenselijke kracht en ook de individuele kracht van mensen.

Iedereen is in staat problemen aan te pakken door te vertrouwen op de eigen intuïtieve en analytische (inter)menselijk kracht, in en buiten het recht. Dit lijkt in onze accreditatie-economie welhaast verdwenen. Als de systemen maar kloppen dan is het samenleven goed”.

Van de Luytgaarden schreef eerder het artikel Van Cure naar Cure: over preventief recht. Dat artikel verscheen in het boek Kennis Loont 2007-2001. 24 visies van lectoren op het regeringsbeleid . Hierin betoogt hij dat juristen een taak hebben bij de voorkoming van rechtszaken. Zo kunnen we Amerikaanse toestanden voorkomen: “Waar ik voor pleit is een beetje technisch juridisch weergegeven maar komt neer op de herontdekking van onze eigen kracht. In gezond nadenken, in verzinnen van oplossingen buiten het juridische kader, in het leren luisteren naar elkaar en het daardoor verbeteren van de samenleving. De vermenselijking van het recht en dus de samenleving. Sociaal innovatief denken”.

Inmiddels is het artikel van Van de Luytgaarden in het Engels vertaald en geaccepteerd voor de internationale conferentie over preventief recht in Finland aanstaande juni. Ook is Van de Luytgaarden bezig een boek over preventief recht te schrijven.

Lees hier meer over het werk van lector Eric van de Luytgaarden.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK