Geen schrijfhulp bij OU-scripties

Nieuws | de redactie
24 september 2007 | Docenten aan de Open Universiteit zouden delen van scripties van de studenten zelf schrijven, zo bericht de Volkskrant. Maar de OU ontkent dit ten stelligste. De krant zegt zich te baseren op het visitatierapport Psychologie van de QANU, maar uit het visitatierapport is onjuist geciteerd en zijn verkeerde conclusies getrokken. Dit laat de QANU in een verklaring weten.

Het artikel zou onjuistheden bevatten en het QANU- rapport biedt geen grond voor de bewering die de Volkskrant deed. Op bladzijde 110 van dit stuk staat een passage waarin een docent wordt aangehaald die de commissie erop heeft gewezen, dat docenten soms scriptiewerkzaamheden zouden uitvoeren voor studenten. Tevens wordt een incident gemeld waarin een docent op een onheuse manier onder druk werd gezet door een student.

De Open Universiteit wijst er in een reactie op dat de visitatiecommissie deze eerste opmerking heeft aangehoord, maar haar niet als een feit in het rapport heeft vastgesteld. De OU voegt daar aan toe, dat door het systeem van kwaliteitszorg het niet voorkomt dat docenten meeschrijven aan scripties.

Wat betreft het incident waarin een docent via e-mail door een student onder druk werd gezet, geldt dat de Open Universiteit dit ten zeerste afkeurt. Daarom waren al maatregelen genomen, onder meer door de student een afkoelingsperiode op te leggen. Tevens zijn nieuwe scriptiebegeleiders toegewezen en dit was derhalve voordat dit punt bij de visitatiecommissie op tafel kwam.

De OU stelt in haar reactie daarom vast dat wat betreft het stuk in de Volkskrant de situatie zo is, dat  de QANU niet in zijn rapport heeft vastgesteld, dat meeschrijven door docenten plaats heeft gevonden en dat daarnaast sprake is geweest van slechts een incident over onheuse bejegening, dat door de universiteit afdoende is afge handeld.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK