Nieuwe biologie in discussie

Nieuws | de redactie
24 september 2007 | Met het boek Leven maken: Maatschappelijke reflectie op de opkomst van synthetische biologie wil het Rathenau Instituut het maatschappelijk debat over synthetische biologie stimuleren. De publicatie schetst hoe onderzoekers van de biotechnologie een echte ontwerpdiscipline proberen te maken. Aan de hand van een vergelijking met het maatschappelijk debat rondom genetische modificatie wordt geanalyseerd welke vragen synthetische biologie op de agenda zet en wat dit betekent voor regulering en maatschappelijke betrokkenheid.


Dankzij ICT en nanotechnologie is een nieuwe benadering in de biotechnologie in opkomst: synthetische biologie. Terwijl de moleculaire biologie de afgelopen decennia was gericht op modificatie van het genetisch materiaal van bestaande levensvormen, maakt de synthetische biologie het mogelijk om nieuwe biologische systemen te ontwerpen. Met behulp van gesynthetiseerd DNA worden genetische onderdelen ontwikkeld, waarmee bio-ingenieurs levende systemen ontwerpen die optimaal bepaalde biochemische functies kunnen vervullen. Denk bijvoorbeeld aan efficiënte productie van medicijnen en biobrandstoffen en nieuwe behandelingsmethoden voor kanker en virusinfecties.

Maar net als genetische modificatie roept deze ontwikkeling ook vragen op over de veiligheid voor mens en milieu, de toepassing in biologische wapens en het intellectueel eigendom. De mogelijkheid om kunstmatige biologische systemen te ontwerpen dwingt ons bovendien om na te denken over de ethische vraag wat we eigenlijk onder ‘leven’ verstaan.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK