Ook confrontatie topsalaris in het hbo?

Nieuws | de redactie
18 september 2007 | Nu bekend is dat HAN-collegevoorzitter Marcel Wintels vertrekken gaat, doemt ook daar direct de vraag op naar de Balkenende-norm. De Arnhemse hbo-chef behoorde in zijn branche tot de CvB'ers met de hoogste inkomensniveaus. De Raad van Toezicht van de hogeschool zal daarom moeten afwegen of hij de lijn van Maastricht en TU Delft of die van InHolland volgt.

Jos Elbers kreeg als InHolland- voorzitter ook duidelijk meer betaald dan ‘1 JP’, maar zijn opvolger Geert Dales werd door Plasterk geprezen om zijn bereidheid een treetje lager in te stappen in het hbo. Bij de opvolging van Wintels zal dan ook bezien moeten worden of de werving expliciet de Balkenende-norm buiten beschouwing wenst te laten dan wel dat daarmee bewust rekening gehouden wordt. Uit de discussie van de minister met de TU Delft kan opgemaakt worden dat OCW bij consistent beleid ook in het hbo tot dreigement met de schorsing van het bevoegd gezag zou overgaan.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK