Coalitie voelt weinig voor OCW-ingrepen

Nieuws | de redactie
17 oktober 2007 | Een ingreep in de basisbeurs van studiefinanciering om een miljard te vinden in de onderwijsbegroting voor lerarensalarissen is niet iets dat het CDA lokt. “Wij voelen sowieso heel weinig voor een leenstelsel”, werd ScienceGuide gemeld in reactie op berichten van Plasterks plannen. De SP wil direct een spoeddebat. “De studenten laten betalen voor de salarissen van docenten is volstrekt onaanvaardbaar”, zegt Kamerlid Jasper van Dijk. Ook het CDA zou een andere route verkieslijker vinden.Wat moet en kan Plasterk nu doen om de leraren te geven wat het rapport-Rinnooy Kan aanbeveelt? De minister had zelf bij de aanbieding van het rapport zijn politieke ruimte tot nul gereduceerd met de mededeling dat hij dit advies volledig zou uitvoeren. Die uitvoering was aldus in 10 seconden van een maatschappelijk breed gedragen vraagstuk getransformeerd tot een probleem van de OCW-begroting en onderwijssector.

Politiek gingen alle partijen sindsdien met de armen over elkaar toekijken hoe minister Plasterk dit zelf gekozen varkentje zou wassen. Zo hebben de werkgevers in het primair onderwijs een meerjarige cao geregeld met een aanzienlijke salarisverhoging waar geen van de kwalitatieve elementen uit het advies-Rinnooy Kan is meegenomen in het pakket. Dat geld is dus al weg.

Het CDA zal daarom een leenstelsel in de studiefinanciering van het hoger onderwijs niet zomaar slikken. Zo’n financieringsmodel immers gaat het zwaarst drukken op de middengroepen en gezinnen met meerdere studerende kinderen.

De christendemocraten gaan er nog steeds vanuit dat minister Plasterk eerst serieus een stofkam door zijn begroting haalt. Vervolgens zou de minister heel de onderwijssector mede verantwoordelijk moeten maken voor de grote maatschappelijke inspanning voor het oplossen van het lerarentekort.

Werkgevers, koepels, bonden en uitvoeringsorganisaties zouden een gezamenlijke inzet met een meerjarig perspectief ten gunste van de uitvoering van ‘Rinnooy Kan’ moeten tekenen samen met de minister. Op die basis zouden dan de overige ministers in het kabinet, de sociale partners en het Innovatieplatform tot een gemeenschappelijke inzet gebracht kunnen worden. Alexander Rinnooy Kan had vanuit de SER overigens een dergelijke inzet, vanuit bijvoorbeeld de werkgevers, vorige week al geschetst in het overleg met de Kamer over dit onderwerp.

Tot 2 november heeft minister Plasterk binnen de coalitie nog de tijd om een dergelijke brede basis voor dit beleidsterrein te construeren. Zonder de handtekening van heel de onderwijspolder zal het CDA vermoedelijk niet snel verleid kunnen worden tot plotselinge ingrepen ten koste van deelsegmenten in de OCW-begroting als de studiefinanciering.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK