De HBO-jurist: een balans

Nieuws | de redactie
25 oktober 2007 | In 2006 en 2007 zijn de eerste lichtingen Hbo-Rechten (HBR) afgestudeerd. Tijd om de balans op te maken. Hoe vergaat het deze nieuwe neefjes en nichtjes van de academische juristen? Lopen de werkgevers inderdaad als kwispelende honden op deze Hbo-juristen af of valt nog enig gegrom te horen? En welke competenties verwachten de werkgevers anno 2007 van de juridische professionals?

Bij de beantwoording van deze vragen maken wij gebruik van een in 2007 afgerond onderzoek naar het toekomstperspectief van de juridische professional op Hbo-niveau, hierna te noemen het Utrechtse onderzoek. De uitkomsten van alle onderzoeken worden vergeleken en de resultaten van het Utrechtse onderzoek zetten we af tegen de stage-ervaringen met Utrechtse HBR-studenten. Trends die niet blijken uit de onderzoeken vormen het sluitstuk van onze bevindingen.

Elwin Alblas, Paul van Grinsven, Monique Kingma, Hoera! De hbo- jurist komt eraan!

De auteurs werken alle bij de Hogeschool Utrecht


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK