De Slager en de Advocaat

Nieuws | de redactie
23 oktober 2007 | Boetes voor scholen die de norm van 1040 uur niet halen en een korting op de financiering van het mbo die alleen wordt terugbetaald als een school alle leerlingen het hele jaar binnen houdt. De inhoudelijke en politieke creativiteit van het kabinet houdt geen gelijke tred met dit strenge optreden. Wie de basisbeurs wil afschaffen, vertelt er toch meteen bij dat dit niet gaat gelden voor mbo? Zo'n beperking neemt de politieke tegenstand veel wind uit de zeilen. Het mbo leidt de ruggengraat van Nederland op, trekt nauwelijks leerlingen uit hogere milieus en kan wel een opsteker gebruiken nu de taalachterstand van de mbo'er op hun bord ligt, in plaats van op dat van basisonderwijs en vmbo.

 
Ook de studiefinanciering voor mbo’ers bestaat uit basisbeurs, aanvullende beurs, rentedragende lening en OV-studentenkaart. De aanvrager moet 18 jaar zijn, waardoor een deel van de mbo’ers het moet doen met de ‘Temoetkoming Studiekosten’, zoals die ook voor het voortgezet onderwijs geldt. Daar staat dan tegenover dat 18-plussers in de lagere mbo-niveaus (1 en 2) gratis studeren, hun volledige studiefinanciering is een gift. Ze moeten wel zelf hun boeken betalen, want zo royaal is dit kabinet nu ook weer niet. De 17-jarige mbo’er krijgt niet voor 308 euro schoolmateriaal, die vlieger gaat alleen op voor 17- en 18-jarigen in havo en vwo.

Wouter Bos motiveert het schrappen van de basisbeurs met de slager op de hoek die de academische studie van de advocaat betaalt. Goed dat er maar weinig slagers over zijn, gratis boeken voor het voortgezet onderwijs betekent dat zij al met de financiering van de opleiding van de advocaat beginnen als die nog in het studiehuis zit. Knap beroerd voor Plasterk dat zijn eigen partij nog maar kort geleden het initiatief voor de gratis schoolboeken nam. Anders was iedereen allang vergeten dat deze vreemde gehaktbal van links kwam. Dan was de financiering van de lerarensalarissen snel rond: schoolboeken blijven voor eigen rekening en wie armlastig is, krijgt via de Tegemoetkoming dat bedrag weer terug, terwijl de basisbeurs voor hoger onderwijs wordt afgeschaft.

Als Plasterk hiervoor kiest, weet iedereen dat de PvdA-bewindslieden niet willen dat de slager meebetaalt aan de studie van de advocaat. Ik denk wel, dat een PvdA-minister het dan niet maken kan om alleen de salarissen van academisch opgeleide leraren zonder voorwaarden te verhogen. Heel Nederland zal begrijpen dat dit net zo oneerlijk is als die laatste slager laten dokken voor de boeken van de studiehuisleerling en de basisbeurs van de rechtenstudent.

Dat brengt mij tot de volgende reeks concrete oplossingen voor de bugetproblemen van minister Plasterk:

-Geef scholen geld voor prestatiebeloning van leraren.

-Geef scholen geld om tegen marktconforme salarissen academici aan te trekken.

-Zorg er als overheid voor dat alle leraren die een educatieve master halen, hiervoor beloond worden met salarisverhoging. Dit geldt alleen voor educatieve masters, niet voor vakinhoudelijke. Dit zal er op termijn toe leiden dat het gros van de leraren met een educatieve master aan hun loopbaan begint. Dit kan een forse kwaliteitsimpuls voor het onderwijs betekenen.

-Voeg basisbeurs en aanvullende beurs samen. Het maximum van beide beurzen samen blijft hetzelfde als nu. Wel gaan voor deze nieuwe combi-beurs de inkomensafhankelijke voorwaarden gelden die nu voor de aanvullende beurs bestaan.

-Geef alle scholieren tot 18 jaar gratis schoolboeken, ook de 17-jarige mbo’ers.

-De vernieuwde inkomensafhankelijke studiefinanciering komt beschikbaar voor iedere scholier/student van 18 jaar en ouder, ook als die nog op havo/  vwo zit.

-Als het financiële plaatje zo niet rond komt, verhoog dan het collegegeld voor hbo en wo. Het collegegeldkrediet blijft in de huidige vorm gehandhaafd. De maximale bedragen groeien met de collegeldverhoging mee.
 
Wilma Cornelisse

«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK