‘Camielkaart’ op de rails

Nieuws | de redactie
20 november 2007 | Minister Eurlings van V&W wil de student ook na het afstuderen winnen voor duurzaam en milieuvriendelijk vervoer. Daarmee kan hij tevens bereiken dat de groei van het reizigersverkeer met 5 % per jaar aanhoudt. In het actieplan ‘Groei op het spoor’ komt hij met een verlengingsoptie à 15 mln € voor de OV-studentenkaart: “Het ministerie van Verkeer en Waterstaat is in gesprek met NS over een mogelijk aanbod dat kan worden gedaan aan afgestudeerden die hun OV-studentenkaart inleveren.

Beide partijen bespreken de precieze invulling van deze maatregel en de implementatie ervan. Daarbij is bijzondere aandacht nodig voor eventuele barrières die vanwege de privacywetgeving een snelle implementatie in de weg zouden staan. De adresgegevens van de betreffende studenten zijn namelijk in bezit van het ministerie van OCW.

Voor NS is de ex-student een interessante potentiële klantengroep. Daarom onderneemt het Rijk – in overleg met NS – de volgende actie: – Doen van een aantrekkelijk aanbod aan ex-studenten. Het effect op de groei van het openbaar vervoer per spoor is afhankelijk van de inhoud van het aanbod. Gezien het relatief grote aantal afstudeerders per jaar (meer dan 175.000) wordt hier een relatief groot effect verwacht. De rijksbijdrage aan deze maatregel betreft maximaal € 15 miljoen.

Conform de privacywetgeving is het nu niet mogelijk de adressen van de betrokken (ex-)studenten één op één aan NS door te geven. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat spant zich ervoor in om deze barrières te slechten en voert daartoe overleg met het ministerie van OCW en de Informatie Beheer Groep.

In de voorbereiding van het Actieplan heeft het ministerie van  Verkeer en Waterstaat aan NS gevraagd om een eerste verkenning van een mogelijk aanbod. NS noemt hierbij als mogelijke opties het aanbod van een gratis voordeelurenkaart en/of een bepaalde hoeveelheid vrij-reizendagen. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat is bereid voor dergelijke maatregel maximaal € 15 miljoen beschikbaar te stellen gedurende de kabinetsperiode. Implementatie is al voorzien voor 2008.


«
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
ScienceGuide is bij wet verplicht je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies.
Lees hier over ons cookiebeleid en klik op OK om akkoord te gaan
OK